logo
ucho   logo bip

Uchwała Nr XVIII/181/16 Rady Powiatu Kosciańskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 5091).