logo
ucho   logo bip
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego

Uchwała Nr XVIII/181/16 Rady Powiatu Kosciańskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 5091).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (31/08/2016 08:59:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (31/08/2016 08:59:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (31/08/2016 08:59:52)
Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego
Uchwała Nr XXXIII/315/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014-2017. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 5501).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/02/2015 10:09:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/02/2015 10:15:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/02/2015 10:14:56)
Tygodniowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Uchwała nr XXX/290/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2478).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (25/06/2014 09:50:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (25/06/2014 09:51:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (25/06/2014 09:51:22)
Użytkowanie aktywów trwałych SP ZOZ w Kościanie.
Uchwała Nr XVI/159/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3441).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/09/2013 11:53:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/09/2013 11:54:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/09/2013 11:53:53)
Świadczenia przyznawane nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej.
Uchwała Nr XXI/205/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia  27 lutego 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2449).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/09/2013 10:59:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/09/2013 11:01:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/09/2013 11:01:18)
Dotacje dla szkół niepublicznych posiadajacych uprawnienia szkół publicznych.
Uchwała Nr XXI/202/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 7516).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:55:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/09/2013 10:25:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (25/01/2017 08:41:40)
Umarzanie, odraczanie terminów płatoności, rozkładanie na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Uchwała Nr XIV/137/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19.06.2012 r., poz. 2709).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:54:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 10:54:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 10:54:13)
Zasady udzielania dotacji spółkom wodnym.
Uchwała Nr XII/115/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31.01.2012 r., poz. 734).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:51:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 10:51:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 10:51:26)
Rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.

Uchwała Nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 7462).

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:48:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (01/07/2015 12:05:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (25/01/2017 08:33:02)
Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi.
Uchwała Nr XXI/205/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 7463).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:44:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/02/2015 10:08:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (25/01/2017 08:27:26)
Zasady udzielania dotacji na konserwację zabytków.
Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21.11.2011 r., nr 312, poz. 4976).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:39:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 10:42:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 10:40:27)
Zasady przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów.
Uchwała Nr X/90/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 04.01.2012 r., poz. 74).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:18:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 10:18:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 10:18:19)
Zasady przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników.
Uchwała Nr V/44/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30.05.2011 r., nr 149, poz. 2429).
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:16:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 10:16:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 10:16:44)
Tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych.
Uchwała Nr XXXVII/353/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25.08.2010 r., nr 166, poz. 3144).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 10:03:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (30/10/2013 07:28:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (30/10/2013 07:28:30)
Zasady wynajmu lokali mieszkaniowych stanowiacych własność Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr XXVIII/271/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kościańskiego. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 05.08.2009 r., nr 146, poz. 2464).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:55:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 09:55:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 09:55:07)
Używanie jednostek pływających na jeziorach powiatu kościańskiego.
Uchwała Nr XXXI/304/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 3820).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:52:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/08/2014 13:27:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/08/2014 13:26:35)
Regulamin określający warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
Uchwała Nr XXIV/232/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 07.04.2009 r., nr 65, poz. 917).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:48:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 09:49:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 09:48:56)
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kościańskim.
Uchwała Nr XVII/163/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kościańskim. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3634).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:42:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/09/2013 11:41:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/09/2013 11:40:58)
Stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych.
Uchwała Nr VI/71/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 06.06.2007 r., nr 82, poz. 2169).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:38:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 09:38:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 09:38:35)
Zwolnienia z opłat osób zobowiązanych do wymiany dokumentów w wyniku zamian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego.
 
1)  Uchwała Nr IV/38/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie praw jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2052).
2)  Uchwała Nr IV/39/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2044).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:36:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (01/07/2015 12:15:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (01/07/2015 12:15:26)
Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Uchwała Nr III/27/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29.01.2007 r., nr 9, poz. 232).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:32:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 09:33:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 09:32:51)
Dotacje dla podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych.
Uchwała Nr XVIII/173/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działaljących w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15.07.2004 r., nr 111 poz. 2221).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (12/07/2012 09:21:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 09:21:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 09:21:44)
Podział powiatu kościańskiego na okręgi wyborcze.
Uchwała Nr XLI/350/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu kościańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13.08.2002 r., nr 106, poz. 2953).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (06/04/2012 09:37:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 08:10:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 08:10:50)
Statuty jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego
 
1.    Uchwała Nr XXXVIII/413/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20.02.2007 r., nr 22, poz. 568).
 
2.    Uchwała Nr XXXVIII/414/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22.01.2007 r., nr 8, poz. 201).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (06/02/2012 13:07:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 08:09:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 08:09:10)
Statut Powiatu Kościańskiego
Uchwała Nr XIV/131/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19.06.2012 r., poz. 2708).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (06/02/2012 13:04:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (12/07/2012 08:09:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (12/07/2012 08:03:59)