logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ NOTEBOOKÓW NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (19/10/2018 09:29:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (19/10/2018 09:29:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (19/10/2018 09:29:52)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22 - NR OGŁOSZENIA 500223687-N-2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (18/09/2018 10:52:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (18/09/2018 10:52:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (18/09/2018 10:52:42)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (21/08/2018 12:09:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (21/08/2018 12:09:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (21/08/2018 12:09:24)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (14/08/2018 11:31:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (14/08/2018 11:31:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (14/08/2018 11:31:48)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22 - NR OGŁOSZENIA 596253-N-2018
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (30/07/2018 10:33:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (30/07/2018 10:33:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (30/07/2018 10:33:44)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22 - NR OGŁOSZENIA 587139-N-2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE - NR OGŁOSZENIA 500146321-N-2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (26/06/2018 12:32:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (26/06/2018 12:32:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (26/06/2018 12:32:13)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (20/06/2018 12:00:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (20/06/2018 12:01:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (20/06/2018 12:01:40)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA NA REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (15/06/2018 10:45:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (15/06/2018 10:45:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (15/06/2018 10:45:22)
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (06/06/2018 09:34:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (06/06/2018 09:34:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (06/06/2018 09:34:52)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE - NR OGŁOSZENIA 566201-N-2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (30/05/2018 12:24:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (30/05/2018 12:24:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (30/05/2018 12:24:01)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - CZĘŚĆ APRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GKKIGN W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (14/05/2018 11:44:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (14/05/2018 11:44:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (14/05/2018 11:44:55)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - CZĘŚĆ A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU PRZY UL.GOSTYŃSK
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOT. ZADANIA PN. "DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (25/04/2018 13:35:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (25/04/2018 13:35:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (25/04/2018 13:35:20)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR OGŁOSZENIA 2018/S 040-088036
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (27/02/2018 10:42:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (27/02/2018 10:42:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (27/02/2018 10:42:55)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (01/02/2018 11:47:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (01/02/2018 11:47:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (01/02/2018 11:49:32)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH - DOSTAWA BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (16/09/2015 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL, KTÓRE POSIADA OPRACOWANĄ BAZĘ DANYCH NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY EWIDENCYJNEJ W  ZAKRESIE GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, KLASOUŻYTKÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCYCH NA:
1.  UZUPEŁNIENIE  BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW O DANE EWIDENCYJNE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I LOKALI;
2. WERYFIKACJI DANYCH EWIDENCYJNYCH
Pliki do pobrania:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (17/07/2013 10:48:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)