logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - CZĘŚĆ APRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GKKIGN W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (14/05/2018 11:44:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (14/05/2018 11:44:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (14/05/2018 11:44:55)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - CZĘŚĆ A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU PRZY UL.GOSTYŃSK
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOT. ZADANIA PN. "DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (25/04/2018 13:35:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (25/04/2018 13:35:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (25/04/2018 13:35:20)
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG - NR OGŁOSZENIA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 1100727
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (30/03/2018 10:43:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (30/03/2018 10:43:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (30/03/2018 10:43:04)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR OGŁOSZENIA 2018/S 040-088036
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (27/02/2018 10:42:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (27/02/2018 10:42:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (27/02/2018 10:42:55)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (01/02/2018 11:47:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (01/02/2018 11:47:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (01/02/2018 11:49:32)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH - DOSTAWA BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA BAZY GESUT
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (16/09/2015 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL, KTÓRE POSIADA OPRACOWANĄ BAZĘ DANYCH NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY EWIDENCYJNEJ W  ZAKRESIE GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, KLASOUŻYTKÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCYCH NA:
1.  UZUPEŁNIENIE  BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW O DANE EWIDENCYJNE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I LOKALI;
2. WERYFIKACJI DANYCH EWIDENCYJNYCH
Pliki do pobrania:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (17/07/2013 10:48:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)