logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
II ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NA ZADANIU DOSTAWA BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (12/07/2017 14:59:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (12/07/2017 14:59:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (12/07/2017 14:59:35)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (11/07/2017 11:29:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (11/07/2017 11:30:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (11/07/2017 11:29:52)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NA ZADANIU DOSTAWA BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (30/06/2017 10:10:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (30/06/2017 10:10:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (30/06/2017 10:10:32)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOSTAWA BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (22/06/2017 12:31:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (22/06/2017 12:33:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (22/06/2017 12:33:00)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (07/06/2017 10:01:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (07/06/2017 10:01:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (07/06/2017 10:01:48)
ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH - DOSTAWA BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA BAZY GESUT
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (09/05/2017 12:46:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (09/05/2017 12:46:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (09/05/2017 12:46:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (26/01/2017 11:33:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (26/01/2017 11:33:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (26/01/2017 11:33:11)
Wstępne ogłoszenie informacyjne - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (02/12/2016 13:32:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (02/12/2016 13:32:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (02/12/2016 13:32:18)
INFORMACJA - USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (29/11/2016 12:18:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (29/11/2016 12:18:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (29/11/2016 12:18:56)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (16/09/2015 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL, KTÓRE POSIADA OPRACOWANĄ BAZĘ DANYCH NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY EWIDENCYJNEJ W  ZAKRESIE GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, KLASOUŻYTKÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCYCH NA:
1.  UZUPEŁNIENIE  BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW O DANE EWIDENCYJNE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I LOKALI;
2. WERYFIKACJI DANYCH EWIDENCYJNYCH
Pliki do pobrania:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (17/07/2013 10:48:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)