logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (01/02/2018 11:47:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (01/02/2018 11:47:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (01/02/2018 11:49:32)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORI.272.1.26.2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (22/01/2018 12:01:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (22/01/2018 12:01:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (22/01/2018 12:01:14)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (19/01/2018 09:17:17)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR OGŁOSZENIA 2018/S 008-013998
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (12/01/2018 09:11:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (12/01/2018 09:11:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (12/01/2018 09:11:16)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - CZĘŚĆ 3
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (19/12/2017 08:16:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (19/12/2017 08:16:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (19/12/2017 08:16:16)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - SKANOWANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH NR 500076991-N-2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (18/12/2017 13:28:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (18/12/2017 13:28:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (18/12/2017 13:28:39)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - NR OGŁOSZENIA 2017/S 240-498238
INFORMACJA DOT. UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚĆ 1 ORAZ CZĘŚĆ 2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (05/12/2017 10:38:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (05/12/2017 10:38:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (05/12/2017 10:38:34)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA SKANOWANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (04/12/2017 12:45:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (04/12/2017 12:45:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (04/12/2017 12:45:49)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (04/12/2017 11:24:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (04/12/2017 11:24:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (04/12/2017 11:24:56)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA LATA 2018-2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:43)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA LATA 2018-2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:48)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA LATA 2018-2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (01/12/2017 11:57:52)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA SKANOWANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (29/11/2017 10:58:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (29/11/2017 10:58:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (29/11/2017 11:04:37)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SKANOWANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH - NR OGŁOSZENIA 620226-N-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SKANOWANIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH - NR OGŁOSZENIA 607451-N-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - NR OGŁOSZENIA 2017/S 205-423431
ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH - DOSTAWA BAZY GESUT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (05/06/2017 12:48:32)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA BAZY GESUT
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (18/05/2017 10:21:22)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (16/09/2015 13:05:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (16/09/2015 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL, KTÓRE POSIADA OPRACOWANĄ BAZĘ DANYCH NUMERYCZNEJ, OBIEKTOWEJ MAPY EWIDENCYJNEJ W  ZAKRESIE GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, KLASOUŻYTKÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCYCH NA:
1.  UZUPEŁNIENIE  BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW O DANE EWIDENCYJNE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I LOKALI;
2. WERYFIKACJI DANYCH EWIDENCYJNYCH
Pliki do pobrania:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (17/07/2013 10:48:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (17/07/2013 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Eliza Klorek (31/07/2012 11:59:07)