logo
ucho   logo bip
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (22/04/2011 10:58:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paweł Pawlak (22/04/2011 10:58:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paweł Pawlak (22/04/2011 10:58:47)
Uaktualnienie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej adapatacji istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościan
Uaktualnienie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej adapatacji istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (15/04/2011 07:52:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paweł Pawlak (15/04/2011 07:54:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paweł Pawlak (15/04/2011 07:53:50)
Uaktualnienie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej adapatacji istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościan

Uaktualnienie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej adapatacji istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie:

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

uzupełnienie zawiadomienia.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (25/03/2011 13:31:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paweł Pawlak (25/03/2011 13:32:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paweł Pawlak (25/03/2011 13:31:12)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej adapatacji istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej adapatacji istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie. :
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (23/03/2011 13:05:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paweł Pawlak (23/03/2011 13:47:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paweł Pawlak (23/03/2011 13:47:22)
Przetarg na adapatację istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Ks. Piotra Bączkowskiego 5a.

 

Termin składania ofert: 18-03-2011 godzina 9:00

Termin otwarcia ofert:  18-03-2011 godzina 13:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 34540-2011: 34540-2011.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do pobrania: SPECYFIKACJA_SIWZ.pdf

 

Załączniki do specyfikacji:

 

 

1. Projekt budowlany – wykonawczy. 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Przedmiar robót.

4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

6. Formularz oferty.

7. Projekt umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (03/03/2011 11:39:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paweł Pawlak (03/03/2011 12:41:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paweł Pawlak (03/03/2011 12:40:23)