logo
ucho   logo bip
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach
Ogłoszenie nr 522705-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach: Dostawa artykułów spożywczych do omu Pomocy Społecznej w Mościszkach
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
 
Ogłoszenie nr 522705_O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
FC-V 1_owoce,warzywa bc
FC-VI 2_ pieczywo
FC-VII 3_art. spożywcze różne
Zbiorcze zestawienie ofert
 
Ogłoszenie o wyborze ofert