logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania
podstawy prawne działania
Starostwo Powiatowe w Kościanie działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 
 
**************
Uchwały Nr 23/124/15 Zarządu Powiatu Kościańskego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie  Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie z późn. zm.
 
************** 
 Uchwały Nr XIV/131/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego z późn. zm.
 
 **************
 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
**************
Innych aktów prawnych regulujących ustrój i zadania samorządu powiatowego
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Małgorzata
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (17/07/2003 14:52:49)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (04/09/2015 07:59:55)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (19/10/2017 11:21:13)