logo
ucho   logo bip

Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 43/219/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia ofert na wykonywanie w 2016 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia

 

ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2016 roku

druk oferty

oświadczenie o braku zobowiązań