logo
ucho   logo bip
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anastazja Sikora (03/02/2017 13:50:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anastazja Sikora (03/02/2017 13:50:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Anastazja Sikora (03/02/2017 13:50:10)
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anastazja Sikora (03/02/2017 13:46:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anastazja Sikora (03/02/2017 13:46:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Anastazja Sikora (03/02/2017 13:46:21)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (06/12/2016 11:52:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (06/12/2016 11:52:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (06/12/2016 11:58:10)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (06/12/2016 11:42:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (06/12/2016 11:45:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (06/12/2016 11:56:41)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania, zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury , promocji i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (02/02/2016 13:12:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (02/02/2016 13:12:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (02/02/2016 13:15:58)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki

 

powierzenie 2016

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (30/12/2015 11:19:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (30/12/2015 11:19:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (30/12/2015 11:20:49)
Duplikat Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki

 

powierzenie 2016

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (30/12/2015 11:22:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (01/01/2016 00:00:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (01/01/1970 01:00:00)
Ferie zimowe na sportowo w 2016 roku

Wykaz zadań włączonych do programu "Ferie zimowe na sportowo" w 2016 roku

 

ferie 2016

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (30/12/2015 11:01:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (30/12/2015 11:07:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (30/12/2015 11:07:08)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2016 roku

Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 43/219/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia ofert na wykonywanie w 2016 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia

 

ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2016 roku

druk oferty

oświadczenie o braku zobowiązań  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (10/12/2015 11:19:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (10/12/2015 11:29:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (10/12/2015 11:48:24)
Konsultacje projektu programu współpracy na 2016 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy na 2016 rok

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 33/169/15 z dnia 6 października 2015 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia  4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych,  danych osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji oraz nazwiska i imienia osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.


Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub poczty elektronicznej na adres organizacje@powiatkoscian.pl. na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 7 października 2015 r. do 23 października 2015 roku. 


Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512 70 67.

 

Formularz oraz projekt programu współpracy do pobrania poniżej.

 

uchwała

formularz zgłaszania uwag i opinii 2016

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (07/10/2015 09:25:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (07/10/2015 09:37:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (07/10/2015 09:37:36)
Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Ferie zimowe na sportowo"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (04/02/2015 08:24:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (04/02/2015 08:25:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (04/02/2015 08:24:55)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (22/01/2015 14:11:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (22/01/2015 14:11:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (22/01/2015 14:11:43)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (25/11/2014 14:22:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (28/11/2014 10:50:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (28/11/2014 10:50:27)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (25/11/2014 14:18:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (25/11/2014 14:18:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (25/11/2014 14:18:23)
Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczngeo i o wolontariacie"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (20/10/2014 15:36:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (20/10/2014 15:36:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (20/10/2014 15:36:11)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (21/01/2014 13:19:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (22/01/2014 07:47:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (22/01/2014 07:47:48)
Oferta realizacji zadania publicznego - Liga Obrony Kraju

Zarząd Powiatu Kościańskiego przedstawia ofertę Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Zarządu Powiatowego w Kościanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Kościanie al. Kościuszki 22 w terminie do 19 lutego 2013 r.

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (12/02/2013 12:54:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (12/02/2013 13:04:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (12/02/2013 13:04:32)
Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo”

Dofinansowanie  zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo”

 

ferie zimowe.pdf

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (09/01/2013 09:36:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (09/01/2013 09:36:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (09/01/2013 09:36:47)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (09/01/2013 09:31:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (09/01/2013 09:31:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (09/01/2013 09:31:20)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (23/04/2012 10:05:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Sałacka (23/04/2012 10:05:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Sałacka (23/04/2012 10:05:25)