logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU ZAREJESTROWANEGO POJAZDU
  KARTA INFORMACYJNA
Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2017r., poz. 1260 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz.1038),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz. 1088).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełnione zawiadomienie oraz:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu,
 • dowód osobisty,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela.

III. Opłaty:

Opłat za zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie pobiera się.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.  
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów (w przypadku przysłania zawiadomienia pocztą potwierdzenia nie wystawia się). 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 103 i 104, I piętro
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Danuta Pospiech,
Elwelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.15 - 16.45, wtorek - piątek 7.15 - 14.45
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić  tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 • pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu - w przypadkach takich zawiadomienie o zbyciu pojazdu można przyjąć dopiero w momencie przeniesienie własności pojazdu przez komisanta na nowego właściciela (a więc w momencie sprzedaży pojazdu z komisu) i jako dane nowego właściciela należy wówczas podać dane nabywcy (nie komisu).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (31/10/2008 12:26:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 08:17:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (05/10/2017 12:32:21)
Lista wiadomości