logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WTÓRNIK LUB WYMIANA KARTY POJAZDU
KARTA INFORMACYJNA
Wtórnik lub wymiana karty pojazdu
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz. 1990 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2016r., poz. 1088 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz.1858 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

     Wypełniony wniosek  oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (w przypadku jej zniszczenia lub zapełnienia),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela. 
Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o rejestrację używanego pojazdu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające wydanie przedmiotowej karty pojazdu.

III. Opłaty:

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00)

lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

 Za wydanie wtórnika karty pojazdu opłaty wynoszą:
- 75,50 zł   (w tym opłata komunikacyjna  75,00 zł oraz opłata ewidencyjna 
                 0,50 zł) - w przypadku, kiedy pojazd zarejestrowany jest w tut. urzędzie,
- 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna  195,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku przerejestrowania motocykla,
- 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna  253,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,50 zł) - w przypadku przerejestrowania pozostałych pojazdów.

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 IV. Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

V. Jednostka prowadząca sprawę

Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (04/12/2008 12:40:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 08:07:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:14:23)
Lista wiadomości