logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (POZWOLENIA CZASOWEGO) ZATRZYMANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO.
KARTA INFORMACYJNA
Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)
zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego.
 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz. 1990 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2016r., poz. 1088 ze zmianami), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.z 2015r., poz.776 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
 • pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, potwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

III. Opłaty:

Opłat za odbiór dowodu rejestracyjnego(pozwolenia czasowego) nie pobiera się.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
Kasa czynna: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Wydanie właścicielowi dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak,
Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (05/12/2008 13:34:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 08:04:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:16:16)
Lista wiadomości