logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
DOKONANIE ADNOTACJI VAT 1 - 2
 
KARTA INFORMACYJNA
Dokonanie adnotacji VAT 1 - 2 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2018r., poz. 1990 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2017r. poz. 1221 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.z 2016r., poz.138),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz. 1088)

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez   Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia jeden z określonych niżej warunków:

1a. Jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu

       ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu

       drogowym do podrodzaju wielozadaniowy lub van,

 

1b. Jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu

       ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. Z otwartą częścią do przewozu ładunków,

 

2.    kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu

       ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

 

 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

III. Opłaty:

Opłat za dokonanie wpisu nie pobiera się.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
Kasa czynna: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (21/12/2008 15:41:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 08:03:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:16:57)
Lista wiadomości