logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
DOKONANIE/WYKREŚLENIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM
KARTA INFORMACYJNA
Dokonanie/wykreślenie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2018r., poz. 1990 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2016r., poz. 1088 ze zmianami)

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym stanowiące podstawę do wykreślenia adnotaji,
 • faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

III. Opłaty:

Opłat za dokonanie adnotacji nie pobiera się.

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

IV. Termin załatwienia sprawy
 
Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak,
Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również zapisać tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego pojazdu wpisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty montażu instalacji gazowej, istnieje konieczność skrócenia terminu następnego badania technicznego do roku. W takim wypadku organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin na rok od dnia montażu instalacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (05/12/2008 12:58:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 07:54:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:19:24)
Lista wiadomości