logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYMIANA PRAWA JAZDY
KARTA INFORMACYJNA
WYMIANA PRAWA JAZDY
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 •  

II. Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek ,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk prawa jazdy,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela.
     
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł.
 
Opłaty za wymianie uprawnień można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wymianę uprawnień do kierowania pojazdem lub przesłać na adres e-mailowy prawajazdy@powiatkoscian.pl .
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

 
 
IV. Termin załatwienia sprawy 
 
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na prawo jazdy kliknij tutaj
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 11, parter
p. Barbara Matuszczak, p. Katarzyna Szymańska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
 
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 
VII. Dodatkowe informacje
 
 • Odbiór prawa jazdy następuje osobiście ze starym dokumentem prawa jazdy,
 • Opłaty za wymianę uprawnień można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem. Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 18 8666 0004 0108 1155 2000 0028.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (20/02/2009 11:51:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anna Frąckowiak (19/08/2015 10:52:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Anna Frąckowiak (02/06/2017 12:35:06)
Lista wiadomości