logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
PRZEŁUŻENIE/WYMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA
KARTA INFORMACYJNA
PRZEDŁUŻENIE/WYMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnien przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93).
 
II. Wymagane dokumenty
 
W przypadku przedłużenia ważności legitymacji:
 
 • wypełniony wniosek,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • oświadczenie o niekaralności. 

 

 
 
W przypadku wymiany legitymacji:
 
 • wypełniony wniosek,
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • dowód tożsamości potwierdzający zmianę danych - w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji,
 • w przypadku wymiany legitymacji z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu:
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • oświadczenie o niekaralności,

 

 
III. Opłaty
 
W przypadku wymiany legitymacji opłaty nie pobiera się
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
1. W przypadku przedłużenia ważności legitymacji - w dniu złożenia kompletnego wniosku
2. W przypadku wymiany legitymacji - do 7 dni.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
p. Barbara Matuszczak
tel. 0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
 
VI. Tryb odwoławczy
 
Nie przysługuje.
 
VII. Dodatkowe informacje
 1. Okres ważności legitymacji przedłuża się na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.
 2. Szczegółowe wymagania oraz okres na jaki wydaje się orzeczenie lekarskie i psychologiczne okresla art. 34 ustawy o kierujących pojazdami
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (07/03/2013 09:44:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anna Frąckowiak (24/04/2015 09:34:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:08:52)
Lista wiadomości