logo
ucho   logo bip
Wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BYDYNKÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
  • Opis sprawy (pdf, doc)

  • Druk wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - formularz EGiB (pdf)
  • Wydanie pozostałych danych oraz map: 

- Druk wniosku o udostepnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - formularz P (pdf) oraz jeden z poniższych zależnie od rodzaju zamawianych danych: 

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB - formularz - P1 (pdf)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji grutnów i budynków lub mapy zasadniczej - formularz P3 (pdf, Wypełniony wniosek)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularz P4 (pdf)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów - formularz P8 (pdf)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (18/04/2012 11:50:53)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (15/06/2015 09:20:54)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (01/02/2018 11:29:15)