logo
ucho   logo bip
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIANIE

 

al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65-511-08-84
pok. 22, 24

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału

Czesław Marcinkowski

pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 18

 

W skład Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą następujące referaty:

 

-    Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GN-I do którego należy prowadzenie spraw związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładaniem osnów szczegółowych, ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych a także standardowych opracowań kartograficznych, przeprowadzaniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz obsługą interesantów.

Załatwianie spraw:

 - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 - Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 - Wydanie zaświadczeń o posiadaniu/nieposiadaniu grutnów rolnych

 - Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 - Dla geodetów: zgłaszanie prac, zawiadomienie o zakończeniu, wnioski o uwierzytelnienie, aplikacje, przekazywanie wynikowych danych

 - Zgłaszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków

 

-    Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami - GN-II do którego należy prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, postępowania wywłaszczeniowego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz obsługą interesantów.

Załatwianie spraw:
 
 
 

 

 

Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału realizuje powierzone mu zadania przy pomocy pracowników Wydziału:

 

W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 

 • Robert JAGODZIŃSKI - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

          pok. 24. tel. 65 511 08 84, wew. 21

 • Zofia JÓZEFOWSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24

 • Mariola MICHALSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24

 • Barbara PTASZYŃSKA-WARYCH - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków (zastępowana przez Mikołaj Szymkowiak)

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24

 • Edyta ŁABIŃSKA (zastępowana przez Anna Trybuś) - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków i klasyfikacji gruntów,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21

 • Joanna ZEMBROŃ - Główny specjalista ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych, kartograficznych i koordynacji usytuowania  sieci uzbrojenia terenu,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20

 • Jerzy PISKOREK - stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych, kartograficznych i koordynacji usytuowania  sieci uzbrojenia terenu,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20

 • Agnieszka KACZMAREK - stanowisko ds. spraw obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21

 • Paweł WACHOWIAK - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych

          pok. 24, tel. 65 5110884, wew. 21

 • Paulina DUBSKA - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21

 • Danuta FLIEGER - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 22

 • Dominika Harasimczuk - stanowisko ds. prowadzenia archiwum,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 22

 • Ryszarda PROZOROWSKA - stanowisko ds. obsługi geodetów i naliczania opłat

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20

 • Karolina WERTZ (zastępowana przez Dominik Adamczak) - stanowisko ds. obsługi interesantów i naliczania opłat

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 19


W Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami:

 

 • Magdalena OWSIANNA - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23

 • Danuta JURGA - stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami oraz lokalami     

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23

 • Joanna CYBULSKA - stanowisko ds. komunalizacji mienia i odszkodowań,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23

 • Karolina KLEMEŃSKA - stanowisko ds. komunalizacji mienia i odszkodowań,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23

 

 

Ewa LEONARCZYK - stanowisko do spraw administracyjno - organizacyjnych,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (22/04/2013 09:54:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (05/02/2015 08:46:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (13/03/2017 15:36:32)