logo
ucho   logo bip
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIANIE

 

al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65-511-08-84
pok. 22, 24

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału

Czesław Marcinkowski

e-mail: czeslawmarcinkowski@powiatkoscian.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Paweł Wachowiak

e-mail: pawelwachowiak@powiatkoscian.pl  

pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 18

 

W skład Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą następujące referaty:

 

-    Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GN-I do którego należy prowadzenie spraw związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładaniem osnów szczegółowych, ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych a także standardowych opracowań kartograficznych, przeprowadzaniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz obsługą interesantów.

Adres e-mail Ośrodka: osrodek@powiatkoscian.pl

Załatwianie spraw:

 - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 - Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 - Wydanie zaświadczeń o posiadaniu/nieposiadaniu grutnów rolnych

 - Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 - Dla geodetów: zgłaszanie prac, zawiadomienie o zakończeniu, wnioski o uwierzytelnienie, aplikacje, przekazywanie wynikowych danych

 - Zgłaszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków

 

-    Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami - GN-II do którego należy prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, postępowania wywłaszczeniowego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz obsługą interesantów.

Załatwianie spraw:
 
 
 

 

 

Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału realizuje powierzone mu zadania przy pomocy pracowników Wydziału:

 

W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 

 • Robert JAGODZIŃSKI - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

          pok. 24. tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: robertjagodzinski@powiatkoscian.pl

 • Zofia JÓZEFOWSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: zofiajozefowska@powiatkoscian.pl

 • Mariola MICHALSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: mariolamichalska@powiatkoscian.pl

 • Barbara PTASZYŃSKA-WARYCH (zastępowana przez Dorota Kujawa) - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: dorotakujawa@powiatkoscian.pl

 • Edyta ŁABIŃSKA (zastępowana przez Anna Trybuś) - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków i klasyfikacji gruntów,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: annatrybus@powiatkoscian.pl

 • Joanna ZEMBROŃ - Główny specjalista ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych, kartograficznych i koordynacji usytuowania  sieci uzbrojenia terenu,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: joannazembron@powiatkoscian.pl

 • Jerzy PISKOREK - stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych, kartograficznych i koordynacji usytuowania  sieci uzbrojenia terenu,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: jerzypiskorek@powiatkoscian.pl

 • Katarzyna MAŁYSZCZAK - stanowisko ds. spraw obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: katarzynamalyszczak@powiatkoscian.pl

 • Agnieszka KACZMAREK - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: agnieszkakaczmarek@powiatkoscian.pl

 • Paulina DUBSKA - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: paulinadubska@powiatkoscian.pl

 • Danuta FLIEGER - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 22, e-mail: danutaflieger@powiatkoscian.pl

 • Dominika HARASIMCZUK - stanowisko ds. prowadzenia archiwum,

          pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 22, e-mail: dominikaharasimczuk@powiatkoscian.pl

 • Ryszarda PROZOROWSKA (zastępowana przez Klaudia Kaźmierczak) - stanowisko ds. obsługi geodetów i naliczania opłat,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: klaudiakazmierczak@powiatkoscian.pl

 • Karolina WERTZ (zastępowana przez Dominik Adamczak) - stanowisko ds. obsługi interesantów i naliczania opłat.

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 19, e-mail: dominikadamczak@powiatkoscian.pl


W Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami:

 

 • Magdalena OWSIANNA - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: magdalenaowsianna@powiatkoscian.pl

 • Danuta JURGA - stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami oraz lokalami,   

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: danutajurga@powiatkoscian.pl

 • Joanna CYBULSKA - stanowisko ds. gospodarowania gruntami rolnymi i ochrony gruntów rolnych,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: joannacybulska@powiatkoscian.pl

 • Karolina KLEMENSKA - stanowisko ds. komunalizacji mienia i odszkodowań,

          pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: karolinaklemenska@powiatkoscian.pl

 

 

Ewa LEONARCZYK (zastępowana przez Mikołaj Szymkowiak) - stanowisko ds. administracyjno - organizacyjnych.

          pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (22/04/2013 09:54:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (05/02/2015 08:46:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (05/12/2017 11:17:59)