logo
ucho   logo bip

 

REJESTR PETYCJI 

ROK 2016

Petycja 1/2016

Przedmiot petycji: w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009 -2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 17.11.2015 r.

Przebieg postępowania:

- przekazano do rozpatrzenia według właściwości

- otrzymano do rozpatrzenia w części

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji:
- pismo ORI.152.1.2015 z dnia 11.03.2016 r.

Petycja 2/2016

Przedmiot petycji: w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (http://komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 7.11.2016 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji

- pismo ORI.152.1.2016 z dnia 07.12.2016 r.

  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2016:

Liczba rozpatrzonych petycji: 0

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO


Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Kościańskiego w roku 2016:

Liczba petycji: 2

1) w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009 -2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów,
sposób załatwienia: poinformowano wnoszącego petycję o niezasadności podjęcia opisanych w petycji czynności,
2) w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (http://komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów
sposób załatwienia: pozostawiono bez rozpatrzenia.

 

2017 ROK

Petycja 1/2017 

Przedmiot petycji: w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 06.02.2017 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

Petycja 2/2017

Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Nowy Gołębin

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 01.03.2017 r. 

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

Petycja 3/2017

Przedmiot petycji: w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Widziszewo do miejscowości Czarkowo/Nacław

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 22.08.2017 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2017:

Liczba rozpatrzonych petycji: 0

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO


Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Kościańskiego w roku 2017:

Liczba petycji:3

1) w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego

 sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji 

2) w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Nowy Gołębin

  sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

3) w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Widziszewo do miejscowości Czarkowo/Nacław

  sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

2018 ROK

Petycja 1/2018

Przedmiot petycji: w sprawie dokonanie analizy stanu faktycznego w przedmiocie ewentualnych potrzeb zapewnienia systemów klimatyzacji w ramach wytypowanych oddziałów szpitala 

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 17.08.2018 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: przesłano do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji