logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 149 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 149/816/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

2) Uchwała nr 149/817/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w dniu 20 stycznia 2018 roku.

3) Uchwała nr 149/818/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w dniu 21 stycznia 2018 roku.

4) Uchwała nr 149/819/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2018.

5) Uchwała nr 149/820/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

6) Uchwała nr 149/821/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2018.

7) Uchwała nr 149/822/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (11/01/2018 13:48:45)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (11/01/2018 13:48:45)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (11/01/2018 13:48:45)
Uchwały podjęte na 148 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 148/812/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 148/813/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.

3) Uchwała nr 148/814/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

4) Uchwała nr 148/815/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu pracownikowi socjalnemu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (11/01/2018 13:41:58)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (11/01/2018 13:41:58)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (11/01/2018 13:41:58)