logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 153 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 153/838/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

2) Uchwała nr 153/839/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia XII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

3) Uchwała nr 153/840/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zgody na wycinkę drzew w Nietążkowie.

4) Uchwała nr 153/841/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 153/842/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 153/843/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (04/04/2018 11:39:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (04/04/2018 11:39:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (04/04/2018 12:00:13)
Uchwały podjęte na 152 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 152/835/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2017 roku.

2) Uchwała nr 152/836/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo". 

3) Uchwała nr 152/837/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (04/04/2018 11:34:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (04/04/2018 11:34:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (04/04/2018 11:34:04)
Uchwały podjęte na 151 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 151/833/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

2) Uchwała nr 151/834/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/01/2018 13:21:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/01/2018 13:21:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/01/2018 13:21:35)
Uchwały podjęte na 150 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 150/823/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

2) Uchwała nr 150/824/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 150/825/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

4) Uchwała nr 150/826/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 147/807/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu. 

5) Uchwała nr 150/827/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

6) Uchwała nr 150/828/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

7) Uchwała nr 150/829/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała nr 150/830/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała nr 150/831/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

10) Uchwała nr 150/832/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ich rozliczania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/01/2018 13:16:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/01/2018 13:16:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/01/2018 13:19:50)
Uchwały podjęte na 149 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 149/816/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

2) Uchwała nr 149/817/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w dniu 20 stycznia 2018 roku.

3) Uchwała nr 149/818/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w dniu 21 stycznia 2018 roku.

4) Uchwała nr 149/819/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2018.

5) Uchwała nr 149/820/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

6) Uchwała nr 149/821/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2018.

7) Uchwała nr 149/822/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (11/01/2018 13:48:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (11/01/2018 13:48:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (11/01/2018 13:48:45)
Uchwały podjęte na 148 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 148/812/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 148/813/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.

3) Uchwała nr 148/814/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

4) Uchwała nr 148/815/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu pracownikowi socjalnemu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (11/01/2018 13:41:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (11/01/2018 13:41:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (11/01/2018 13:41:58)