logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 110 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 110/581/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

2) Uchwała Nr 110/582/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2016.

Wykonanie planowanych dochodów Powiatu Kościańskiego.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego - część I.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego - część II.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Kościanie.

3) Uchwała Nr 110/583/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:45:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:45:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:45:36)
Uchwały podjęte na 109 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 109/576/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków".

2) Uchwała Nr 109/577/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

3) Uchwała Nr 109/578/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 109/579/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 109/580/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:12:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:12:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:12:17)
Uchwały podjęte na 108 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 108/571/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pokoi gościnnych w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała Nr 108/572/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała Nr 108/573/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2017.

4) Uchwała Nr 108/574/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odwołania IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.

5) Uchwała Nr 108/575/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odwołania VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:07:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:07:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:07:31)
Uchwały podjęte na 107 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 107/567/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej w 2017 roku.

2) Uchwała Nr 107/568/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia XVIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

3) Uchwała Nr 107/569/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za udostępnienie pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

4) Uchwała Nr 107/570/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:02:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:02:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:02:57)
Uchwały podjęte na 106 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 106/564/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 106/565/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 106/566/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 12:00:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 12:00:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 12:00:49)
Uchwały podjęte na 105 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 105/562/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 54 i 41 położonych w Piotrowie Pierwszym na czas nieoznaczony.

2) Uchwała Nr 105/563/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023".

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:29:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:29:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:29:48)
Uchwały podjęte na 104 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 104/556/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

2) Uchwała Nr 104/557/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.

3) Uchwała Nr 104/558/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

4) Uchwała Nr 104/559/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 104/560/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 104/561/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:26:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:26:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:27:29)
Uchwały podjęte na 103 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 103/549/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

2) Uchwała Nr 103/550/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia kandydata Powiatu Kościańskiego do powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie.

3) Uchwała Nr 103/551/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 103/552/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2016 roku  .

5) Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

6) Uchwała Nr 103/554/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 103/555/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:21:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:21:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:21:07)
Uchwały podjęte na 102 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 102/542/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

2) Uchwała Nr 102/543/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

3) Uchwała Nr 102/544/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego. 

4) Uchwała Nr 102/545/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez Kościański Uniwersytet Trzeciego Wieku z sali gimnastycznej oraz sali choreoterapii i teatroterapii w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie.

5) Uchwała Nr 102/546/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 102/547/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

7) Uchwała Nr 102/548/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:10:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:10:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 11:37:01)
Uchwały podjęte na 101 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała Nr 101/541/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:05:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:05:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:05:47)
Uchwały podjęte na 100 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 100/532/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

2) Uchwała Nr 100/533/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 100/534/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

4) Uchwała Nr 100/535/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

5) Uchwała Nr 100/536/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 100/537/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia XVII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

7) Uchwała Nr 100/538/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 100/539/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała Nr 100/540/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:03:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:03:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:03:13)
Uchwały podjęte na 99 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 99/520/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie umowy użyczenia działek nr 691 i 636 położonych w Jarogniewicach na okres powyżej 3 lat.

2) Uchwała Nr 99/521/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 99/522/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/336/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 99/523/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

5) Uchwała Nr 99/524/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 99/525/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2017 roku.

7) Uchwała Nr 99/526/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

8) Uchwała Nr 99/527/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo".

9) Uchwała Nr 99/528/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

10) Uchwała Nr 99/529/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2017.

11) Uchwała Nr 99/530/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

12) Uchwała Nr 99/531/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 08:52:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 08:52:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 08:56:50)