logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 122 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 122/647/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kościan w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/336/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. 

2) Uchwała Nr 122/648/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w Czempiniu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

3) Uchwała Nr 122/649/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 12:44:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 12:44:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 12:44:11)
Uchwały podjęte na 120 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 120/641/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie sposobu i zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych oraz materiałów rozbiórkowych pochodzących z przebudowy dróg powiatowych.

2) Uchwała Nr 120/642/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3) Uchwała Nr 120/643/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

4) Uchwała Nr 120/644/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży".

5) Uchwała Nr 120/645/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała Nr 120/646/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 12:40:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 12:40:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 12:41:30)
Uchwały podjęte na 119 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 119/638/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała Nr 119/639/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

3) Uchwała Nr 119/640/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie działań w ramach eksperymentu pedagogicznego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 12:36:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 12:36:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 12:36:17)
Uchwały podjęte na 118 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 118/633/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie aktywów trwałych.

2) Uchwała Nr 118/634/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

3) Uchwała Nr 118/635/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 118/636/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 118/637/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 12:32:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 12:32:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 12:33:44)
Uchwały podjęte na 117 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 117/623/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4930P.

2) Uchwała Nr 117/624/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu inspektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała Nr 117/625/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie  wyrażenia zgody na korzystanie z pokoju gościnnego.

4) Uchwała Nr 117/626/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

5) Uchwała Nr 117/627/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 117/628/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powierzenia pani Grażynie Majchrzyckiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

7) Uchwała Nr 117/629/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

8) Uchwała Nr 117/630/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powierzenia pani Magdalenie Dyszkiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

9) Uchwała Nr 117/631/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

10) Uchwała Nr 117/632/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 12:24:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 12:24:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 12:24:14)
Uchwały podjęte na 116 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 116/609/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała Nr 116/610/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała Nr 116/611/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę bazy GESUT".

4) Uchwała Nr 116/612/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

5) Uchwała Nr 116/613/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

6) Uchwała Nr 116/614/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

7) Uchwała Nr 116/615/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

8) Uchwała Nr 116/616/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

9) Uchwała Nr 116/617/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 114/597/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.

10) Uchwała Nr 116/618/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałą Nr 189/668/06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

11) Uchwała Nr 116/619/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.

12) Uchwała Nr 116/620/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

13) Uchwała Nr 116/621/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

14) Uchwała Nr 116/622/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 12:13:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 12:13:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 12:13:58)
Uchwały podjęte na 115 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 115/603/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 115/604/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie powierzenia realizacji pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 - Nietążkowo" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

3) Uchwała Nr 115/605/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia XIX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

4) Uchwała Nr 115/606/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 115/607/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 115/608/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 12:04:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 12:04:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 12:04:22)
Uchwały podjęte na 114 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 114/596/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

2) Uchwała Nr 114/597/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.

3) Uchwała Nr 114/598/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2016 roku.

4) Uchwała Nr 114/599/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2016.

5) Uchwała Nr 114/600/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie innego zatrudnienia przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 114/601/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

7) Uchwała Nr 114/602/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 112/594/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 11:58:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 11:58:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 11:58:37)
Uchwały podjęte na 112 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 112/588/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 99/525/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w 2017 roku.

2) Uchwała Nr 112/589/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

3) Uchwała Nr 112/590/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 112/591/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej.

5) Uchwała Nr 112/592/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 98/513/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za udostępnianie mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.

6) Uchwała Nr 112/593/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członków Zespołu Koordynacji Projektu do realizacji projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 - Nietążkowo" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

7) Uchwała Nr 112/594/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 112/595/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/07/2017 11:51:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 11:51:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 11:51:21)
Uchwały podjęte na 111 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 111/584/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

2) Uchwała Nr 111/585/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 111/586/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 111/587/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:51:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/07/2017 11:43:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/07/2017 11:43:57)
Uchwały podjęte na 110 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 110/581/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

2) Uchwała Nr 110/582/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2016.

Wykonanie planowanych dochodów Powiatu Kościańskiego.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego - część I.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego - część II.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Kościanie.

3) Uchwała Nr 110/583/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:45:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:45:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:45:36)
Uchwały podjęte na 109 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 109/576/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków".

2) Uchwała Nr 109/577/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

3) Uchwała Nr 109/578/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 109/579/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 109/580/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:12:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:12:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:12:17)
Uchwały podjęte na 108 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 108/571/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pokoi gościnnych w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała Nr 108/572/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała Nr 108/573/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2017.

4) Uchwała Nr 108/574/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odwołania IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.

5) Uchwała Nr 108/575/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odwołania VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:07:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:07:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:07:31)
Uchwały podjęte na 107 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 107/567/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej w 2017 roku.

2) Uchwała Nr 107/568/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia XVIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

3) Uchwała Nr 107/569/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za udostępnienie pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

4) Uchwała Nr 107/570/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 13:02:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 13:02:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 13:02:57)
Uchwały podjęte na 106 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 106/564/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 106/565/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 106/566/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (07/04/2017 12:00:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (07/04/2017 12:00:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 12:00:49)
Uchwały podjęte na 105 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 105/562/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 54 i 41 położonych w Piotrowie Pierwszym na czas nieoznaczony.

2) Uchwała Nr 105/563/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023".

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:29:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:29:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:29:48)
Uchwały podjęte na 104 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 104/556/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

2) Uchwała Nr 104/557/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.

3) Uchwała Nr 104/558/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

4) Uchwała Nr 104/559/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 104/560/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 104/561/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:26:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:26:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:27:29)
Uchwały podjęte na 103 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 103/549/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

2) Uchwała Nr 103/550/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia kandydata Powiatu Kościańskiego do powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie.

3) Uchwała Nr 103/551/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 103/552/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2016 roku  .

5) Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

6) Uchwała Nr 103/554/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 103/555/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:21:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:21:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:21:07)
Uchwały podjęte na 102 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 102/542/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

2) Uchwała Nr 102/543/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

3) Uchwała Nr 102/544/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego. 

4) Uchwała Nr 102/545/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez Kościański Uniwersytet Trzeciego Wieku z sali gimnastycznej oraz sali choreoterapii i teatroterapii w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie.

5) Uchwała Nr 102/546/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 102/547/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

7) Uchwała Nr 102/548/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:10:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:10:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (07/04/2017 11:37:01)
Uchwały podjęte na 101 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała Nr 101/541/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:05:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:05:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:05:47)
Uchwały podjęte na 100 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 100/532/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

2) Uchwała Nr 100/533/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 100/534/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

4) Uchwała Nr 100/535/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

5) Uchwała Nr 100/536/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 100/537/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia XVII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

7) Uchwała Nr 100/538/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 100/539/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała Nr 100/540/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 09:03:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 09:03:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 09:03:13)
Uchwały podjęte na 99 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 99/520/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie umowy użyczenia działek nr 691 i 636 położonych w Jarogniewicach na okres powyżej 3 lat.

2) Uchwała Nr 99/521/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 99/522/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/336/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 99/523/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

5) Uchwała Nr 99/524/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 99/525/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2017 roku.

7) Uchwała Nr 99/526/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

8) Uchwała Nr 99/527/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo".

9) Uchwała Nr 99/528/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

10) Uchwała Nr 99/529/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2017.

11) Uchwała Nr 99/530/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

12) Uchwała Nr 99/531/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (24/02/2017 08:52:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (24/02/2017 08:52:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (24/02/2017 08:56:50)