logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 8 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 8/36/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2019 rok.
2) Uchwała nr 8/37/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
3) Uchwała nr 8/38/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4) Uchwała nr 8/39/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie w obrębie ulic Topolowej, Świerkowej i Olchowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
5) Uchwała nr 8/40/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu działki położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
6) Uchwała nr 8/41/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2019.
7) Uchwała nr 8/42/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
8) Uchwała nr 8/43/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2019.
9) Uchwała nr 8/44/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (10/01/2019 12:27:18)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (11/01/2019 12:09:24)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (11/01/2019 12:09:24)