logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania, kompetencje
Podstawy prawne działania Zarządu Powiatu Kościańskiego
Podstawy prawne działania Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz jego kompetencje określają następujące akty prawne:
 
 
 
Ustawa o samorządzie powiatowym - z dnia 5 czerwca 1998 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 
 
Statut Powiatu Kościańskiego
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r.  Nr 134, poz. 2632 z późn. zm.)
 
 
 
 
 Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1)  przygotowywanie projektów uchwał rady,
2)  wykonywanie uchwał rady,
3)  gospodarowanie mieniem powiatu,
4)  wykonywanie budżetu powiatu,
5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
  
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (08/07/2003 11:21:27)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (08/07/2003 11:21:40)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (08/07/2003 11:21:27)