logo
ucho   logo bip
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2019 ROK 
 
Zarządzenie Nr 1/19 Starosty Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 2/19 Starosty Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie Nr 3/19 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 4/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Głuchowie, gminie Czempiń przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat
 
Zarządzenie Nr 5/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Borowie, gminie Czempiń przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat 
 
Zarządzenie Nr 6/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Lubiniu gminie Krzywiń przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej  
 
Zarządzenie Nr 7/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kościanie przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika 
 
Zarządzenie Nr 8/19 Starosty Kościańskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan 
 
Zarządzenie Nr 9/19 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym