logo
ucho   logo bip
2010 rok
PROTOKÓŁ Z XL SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 4 LISTOPADA 2010 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (25/11/2010 11:46:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (10/12/2010 09:48:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (09/12/2010 10:40:55)
PROTOKÓŁ Z XXXIX SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (10/11/2010 09:08:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (25/11/2010 11:24:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (25/11/2010 11:24:08)
PROTOKÓŁ Z XXXVIII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 31 SIERPNIA 2010 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (01/10/2010 11:05:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (01/10/2010 13:04:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (01/10/2010 13:03:53)
PROTOKÓŁ Z XXXVII SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 16 CZERWCA 2010 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (03/09/2010 08:39:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (03/09/2010 09:53:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (03/09/2010 09:36:55)
PROTOKÓŁ Z XXXVI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2010 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (15/06/2010 11:03:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (14/07/2010 10:57:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (13/07/2010 07:38:41)
PROTOKÓŁ Z XXXV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (05/05/2010 08:40:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (05/05/2010 11:03:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (05/05/2010 11:03:20)
PROTOKÓŁ Z XXXIV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W DNIU 17 LUTEGO 2010 ROKU
Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2010
Zmiany planowanych wydatków w budżecie powiatu kościańksiego na rok 2010
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat
Dochody i wydatki w 2010 r. związane z realizacją zadań realziwoanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Wydatki na finansowanie programów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżętu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (17/03/2010 10:31:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (17/03/2010 13:11:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (17/03/2010 11:23:42)