logo
ucho   logo bip
Komisja Bedżetu i Finansów
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
 
 
Przedmiotem działań Komisji Budżetu i Finansów są sprawy z zakresu planowania budżetu i gospodarowania finansami publicznymi powiatu oraz opiniowania, realizacji i wykonania budżetu powiatu.
 
 
Ponadto do zadań komisji należy:
1)    przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,
2)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
4)    sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady.

 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (21/07/2003 13:48:25)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (21/07/2003 14:44:37)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (25/11/2015 08:17:24)