logo
ucho   logo bip
Kimisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 
 
Przedmiotem działań Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego są sprawy z zakresu:
-    rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
-    ochrony środowiska i przyrody, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej,
-    gospodarki nieruchomościami, geodezji, kartografii i katastru,
-    promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
-    współpracy zagranicznej,
-    administracji architektoniczno - budowlanej, transportu i dróg.
 
 
Ponadto do zadań komisji należy:
1)    przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,
2)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
4)    sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady.

 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (21/07/2003 13:59:47)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (21/07/2003 14:38:19)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (25/11/2015 08:19:51)