logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 
  • Rejestr osób ubiegających się o wydanie orzeczenia 

         dane z rejestru nie mogą być udostępnianie osobom trzecim 

  • Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

         dane z rejestru nie mogą być udostepnianie osobom trzecim


  • Rejestr skarg i wniosków
  • Ewidencja delegacji służbowych   
  • Książka kontroli

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (06/08/2003 08:17:21)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (01/10/2004 10:03:20)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (14/11/2016 15:39:55)