logo
ucho   logo bip
Legitymacja dla osób niepełnosprawnych
LEGITYMACJE DOKUMENTUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

LEGITYMACJA

DOKUMENTUJĄCA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

I STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 1. Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2015 r. 1110)

2. Wymagane dokumenty dla uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność:

  • kopia (oryginał do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności. 

3. Wymagane dokumenty dla uzyskania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności:

  • wniosek o wydanie legitymacji

wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności

  • kopia (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm. 

 

 Wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

4. Opłaty

Od złożonego wniosku oraz wydanej legitymacji nie pobiera się opłat.

5. Dodatkowe informacje:

Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawnści.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (07/08/2003 15:46:32)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (06/10/2014 10:33:11)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (14/11/2016 15:49:35)