logo
ucho   logo bip
KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2018 ROKU
KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2017 ROKU
 

Na podstawie Komunikatu Starosty Kościańskiego z dnia 26  stycznia 2018r.  ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 911 dnia 29 stycznia 2018r., miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej
w Mościszkach wynosi 3.798,61 zł.