logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania
Podstawy Prawne Działania
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH
 
 
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837);
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami);
5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami);
6. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przyjęty Uchwałą Nr 193/690/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 r.
7. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2002 r. o warunkowym zezwoleniu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych fizycznie.    
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (17/07/2003 13:40:05)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (12/10/2006 08:02:13)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (12/10/2006 08:02:03)