logo
ucho   logo bip
Biuro Obsługi Mieszkańca - załatwianie spraw
Załatwianie spraw
 
 BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
 

Biuro obsługi mieszkańca

 

            Przyjęcie mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w Domu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

            W razie niemożności umieszczenia w Domu z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidzianym terminie oczekiwania na umieszczenie.

            Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt ten ustala Starosta Powiatu Kościańskiego i ogłasza w Wojewódzkim

Dzienniku Urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

            Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt są w kolejności:

  1. mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,   
  2. małżonek, zstępni przed wstępni,
  3. gmina, z której osoba została skierowana,                                                                    

-     przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat,    jeżeli mieszkaniec ponosi pełną odpłatność.

            Mieszkaniec, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt, jeżeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności w Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

 

            Nowo przyjętą osobę zapoznaje się z prawami i obowiązkami mieszkańca. Zostają jej przedstawieni pracownicy działający w  ramach zespołu opiekuńczo - terapeutycznego spośród których wybiera pracownika pierwszego kontaktu.

Pracownik taki ma za zadanie:

-          poznać problemy mieszkańca, wynikające z jego indywidualnych potrzeb

-          ustalić wspólnie z mieszkańcem i zespołem opiekuńczo - terapeutycznym indywidualny plan opieki

-          współpracować z członkami zespołu opiekuńczo - terapeutycznego

-          systematycznie spotykać się z mieszkańcem, omawiać z nim bieżące problemy, wspierać go w trudnych sytuacjach

-          inspirować do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych

-          chronić prywatność mieszkańca

-          dokonywać zakupów na jego życzenie

Do osobistego bądź korespondencyjnego kontaktu z rodziną mieszkańca upoważnieni

są pracownicy socjalni.

            Dom zapewnia opiekę lekarską i pielęgnacyjną oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu cen wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Prowadzi działania zmierzające do

usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości psychofizycznych.

            W Domu działa zespół opiekuńczo – terapeutyczny, do którego należy opracowanie

indywidualnego planu opieki nad mieszkańcem oraz jego realizacja. Zespół ten prowadzi następujące formy aktywizacji:

I – ZAJĘCIA GRUPOWE

 

1. Choreoterapia                     - terapia za pomocą tańca

2. Pedagogika zabawy - zajęcia pedagogiczno-psychologiczne z wykorzystaniem

                                                 elementów zabawy

3.Ludoterapia                          - terapia poprzez udział w grach i zabawach

4.Silwoterapia                         - terapia poprzez udział mieszkańców w spacerach, wycieczkach

5.Ergoterapia                           - terapia poprzez zajęcia manualne i pracę w pracowniach

6.Zajęcia edukacyjne               - rozwijanie sprawności psychomotorycznej (quizy)

7.Terapia ruchem                     - gimnastyka poranna i rehabilitacja indywidualna

8.Kino domowe                      - projekcja filmów z kaset video

 

II - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

1.Biblioterapia             - terapia poprzez czytanie książek, słuchanie książek

                                                 mówionych, pisanie korespondencji

2.Rozmowy wspierające

3.Pomoc w czynnościach dnia codziennego

 

            Na terenia Domu działa wewnętrzna rozgłośnia ,,Głos Domu”. Audycje nadawane są

od poniedziałku do piątku, rano i popołudniu. Program audycji układany jest przez mieszkańców, a prowadzony we współpracy z pracownikiem – starszym instruktorem do spraw kulturalno oświatowych. Każdego dnia nadawany jest serwis informacyjny taki jak:

kalendarium, hasło dnia, jadłospis, ciekawostki dotyczące danego dnia z kraju i ze świata,

plan pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Wszystkie te informacje przedzielane są

muzyką.

 

            Rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem kierownictwa Domu jest Rada

Mieszkańców.

           

            Dom współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu

i Akademią Bydgoską .

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (10/07/2003 14:27:56)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Paweł Pawlak (16/07/2004 14:47:49)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paweł Pawlak (16/07/2004 14:47:17)