logo
ucho   logo bip
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

Data zgłoszenia i

numer sprawy

Imię i nazwisko lub

  nazwa inwestora

Adres lub miejsce

inwestycji

  Opis projektowanego

obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja o

braku

sprzeciwu

11.02.2019r.

ABŚ.6743.6.1.19

 Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o.
 Kościan ul. Kaźmierczaka nr działki 223/10
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
   

 17.12.2018r.

ABŚ.6743.10.12.18

 P.P.U. STERNA Robert Sterna
 Śmigiel ul. Leszczyńska nr 26 nr działki 906/6
 Budowa Parterowa kontenerowa stacji transformatorowej nr K-3262
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

13.12.2018r.

ABŚ.6743.6.14.2018

 ENEA Operator

Sp. z o.o.

 Kościan ul. ŚMIGIELSKA nr działki 3938/2, 158/3, 3941/3
 Rozbudowa sieci kablowej nn wraz z wymianą linii napowietrznej nn.
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

30.11.2018r.

ABŚ.6743.6.13.2018

 Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
 Kościan Dz. 3350/11, 3365, 3354, 3353
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze w rejonie ul. Północnej w Kościanie   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

26.11.2018r.

ABŚ.6743.8.7.2018

 Mateusz Grzelczyk
Czempiń, dz. 557, 558/7
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

08.11.2018 r.

ABŚ.6743.7.18.2018

 Joanna Wojciechowska
 Nowe Oborzyska , dz. 48/2, 48/7, 48/13,

Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

25.10.2018 r.

ABŚ.6743.10.11.2018 

 Tomasz Pieśniak
Śmigiel, dz. 1587
Budowa budynku mieszkalnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

19.10.2018 r.

ABŚ.6743.6.12.2018 

 

Wodociągi Kościańskie

Sp. z o.o. 

Kościan ul. Żółtkowskiego nr działki 2403/2 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

09.10.2018 r.

ABŚ.6740.7.17.2018 

Bartłomiej Milczyński
Stare Oborzyska, dz. 157/11, 157/15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

25.09.2018r.

ABŚ.6743.6.11.18

Wodociągi Kościańskie

Sp. z o.o. 

Kościan ul. Piaskowa nr działki 236
Budowa sieci wodociągowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

28.08.2018 r.

ABŚ.6743.10.10.2018

Gmina Śmigiel Nietążkowo dz. 129/1, 57, 64, 812, 806, 807, 808, 809

Przebudowa ulicy Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej 

 

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

30.08.2018 r.

ABŚ.6743.7.15.2018

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15 64-000 Kościan

Mikoszki, dz. 197/3, 232, 24/3, 231, 230, 236, 237, 238, 226/1, 175, 198, 176, 177, 194, 178, 179, 249, 182, 184, 190/1, 190/2, 185, 188/1, 188/2, 186,
    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.08.2018

ABŚ.6743.6.10.18

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kościan, ul. Sierakowskiego/Zachodnia dz. nr 4092/1, 4092/5, 4092/6, 4092/7, 4092/8, 4092/8, 4092/10, 4092/11, 4092/12, 4092/2, 4093/4, 4093/6, 4093/8, 4093/10, 4093/12, 4093/13, 4093/14, 4093/15, 4093/16, 4093/17, 4093/18, 4093/19, 4093/20, 4093/21, 4095/2, 4097/3, 4098/1, 4098/3.
Budowa sieci elektroenergetycznej, kablowej n.n.
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.08.2018 r.

ABŚ.6740.8.6.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu  Sp. z o.o.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i i przyłącza

Zadory, dz. 246, 153, 46/1,             Piotrowo I, dz. 54, 41,                     Piotrowo II, dz. 47                

wycofano wniosek
 

21.08.2018 r.

ABŚ.6743.6.9.2018

Gmina Miejska Kościan
Kościan, ul. Młyńska dz. 704/1, 1998/2, 1957/2

Budowa kanalizacji deszczowej        w rejonie Ronda Solidarności            i ul. Młyńskiej w Kościanie

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

21.08.2018 r.

ABŚ.6743.8.5.2018

Paweł Sobkowiak Czempiń, dz. 548, 546/1 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.08.2018 r.

ABŚ.6743.7.14.2018

ENEA Operator Sp. z o.o.

Racot ul. Morelowa i ul. Wiśniowa

dz. 261/53, 261/37

Budowa linii kablowej nn wraz z szafką kablową SK4 oraz złączem kablowym 0,4 kV
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 05.07.2018 r.

ABŚ.6740.8.4.2018

Joanna Lajszner
Słonin dz. 212/2 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
03.07.2018 r.

ABŚ.6743.10.9.2018

Bogumiła Maria Franek
Czacz ul. Wielichowska 56a, nr działki 246/1
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego
wycofano wniosek
 

29.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.13.2018

Gmina Kościan

Kokorzyn, dz. 339/2, 333/1
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
  Nie wniesiono spraeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.12.2018

Gmina Kościan
Racot, dz. 64/39, 266/48
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.11.2018

Gmina Kościan
Pelikan, dz. 260/2, 393, 381/8 - obręb Sierakowo
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  Nie wniesino sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.06.2018

ABŚ.6743.10.8.2018

Ewa i Dominik Ajchler
Żegrówko dz. 162
Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

20.06.2018

ABŚ.6743.10.7.2018

 Hanna i Bogusław      Karolczyk
Bronikowo, dz. 213 przebudowa z rozbudową bud. mieszk. i zmiana sposobu uzytkowania
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.06.2018

ABŚ.6743.6.8.2018

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 
Kościan ul. Topolowa nr działki 3265, 3260/2, 3263, 3305, 3260/1
Budowa sieci wodociągowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
07.06.2018 r.

ABŚ.6743.6.6.2018

Gmina Miejska Kościan
Kościan ul. Jana Kochanowskiego nr działki 3686, 3664, 3983/2 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Jana Kochanowskiego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
07.06.2018 r.

ABŚ.6743.6.7.2018

Gmina Miejska Kościan
Kościan ul. Topolowa nr działki 3266, 3265, 3261/29, 3263
Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Kościanie
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 07.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.10.2018

 Gmina Kościan
Widziszewo, dz. 185/3, 138/19, 138/48, 138/46, 138/44, 138/42, 138/40, 138/38, 138/36, 189/2  Budowaoświetlenia ulicznego przy w Widziszewie
  Inwestor wycofał wniosek

 07.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.9.2018

 Gmina Kościan Bonikowo, dz. 271, 267/1, 266/1
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sołeckiej Bonikowo
  Inwestor wycofał wniosek

 07.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.8.2018

 Gmina Kościan Czarkowo Dz. 60/2 Budowa oświetlenia ulicznego przy w Czarkowie
  Inwestor wycofał wniosek

 29.05.20118 r.

ABŚ.6743.8.3.2018

 Jarosław Żaczyk
Piechanin, dz. 206/19
Budowa budynku mieszkalnego jednorodz. typowego oraz zbiornika bezodpływowego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.05.2018 r.

ABŚ.6743.10.6.2018

 Artur i Maria Kochanek Śmigiel, dz. 1757/2
 Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.05.2018 r.

ABŚ.6743.10.5.2018

 Zbigniew Józefiak
Nietążkowo, dz. 751
Budowa budynku mieszkalnego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 17.05.2018 r.

ABŚ.6743.7.7.2018

Gmina Czempiń

Miasto Kościan dz. 3828, 3833/1

Pianowo, dz. 269/2, 225/2, 16 - obręb Nowe Oborzyska

Przebudowa linii kablowych SN i nn

w drodze Kościan, ul. Czempińska - Pianowo

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

15.05.2018 r.

ABŚ.6743.7.6.2018

Gmina Kościan Pianowo, dz. 16, 28/1 - obręb Nowe Oborzyska
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 576018P
  Nie wniesiono sprzeciwu na złoszenie dokonane przez inwestora
09.05.2018 r.

ABŚ. 6743.10.4.2018

Bogdan Marciniak

Danuta Marciniak

Śmigiel, dz. 927/1
Budowa budynku mieszkalnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 02.05.2018 r.

ABŚ. 6743.7.5.2018

FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA

Artur Lajszner

Nowy Lubosz, ul. Leśna, dz. 124/5
Budowa budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonanae przez inwestora

 02.05.2018 R.

ABŚ.6743.7.4.2018

FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA

Artur Lajszner

Nowy Lubosz, ul. Leśna, dz. 124/6
Budowa budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 25.04.2018 r.

 ABŚ.6743.10.3.18

 Eugenia Kochanek
Nowa Wieś ul. Śmigielska Dz. 91
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 24.04.2018 r.

ABŚ.6740.7.3.2018

 Kamila Lajszner
Nowy Lubosz, dz. 7104/9
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnegoraz zbiornika bezodpływowego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 10.04.2018 r.

ABŚ.6743.7.2.2018 

Bernadeta Kaźmierczak
Nowe Oborzyska dz. 84, 140/16, 140/15, 140/17, 55/5, 55/8, 55/4,  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

26.03.2018r.

ABŚ.6743.10.2.18

Krzysztof Nyczka
Śmigiel dz. 264/1
 Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

15.03.2018r.

ABŚ.6743.6.4.18

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 
Kościan ul. Kątna , ul. Winowicza nr działki 4264, 4104/1, 4105/1, 4127, 4131/7, 4131/6
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej 
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

12.03.2018r.

ABŚ.6743.6.3.18

Gmina Miejska Kościan
Kościan ul. Różana nr działki 1914, 1939, 1950/2
Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Rózanej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

23.02.2018 r. 

ABŚ.6743.8.2.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.
Betkowo dz. 52
Budowa sieci wodociągoqwej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

21.02.2018

ABŚ.6743.9.1.18

Zakład Usług Wodociagowych we Wschowie Sp. z o.o.
Jerka ul. Polna nr działki287/3, 262
Budowa sieci wodociagowej z przyłączem wodociagowym
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.02.2018r.

ABŚ.6743.6.2.18

ENEA Operator Sp. z o.o.
Koscian ul. Ks. Leona Stępniaka, Okrężna, nr działki 4451, 4444, 4452, 4442, 4424, 4439
Budowa sieci energetycznej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.01.208 r.

ABŚ.6743.8.1.2018

Dorota i Tomasz Picz
Piechanin dz. 200/17
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.01.2018

ABŚ.6743.10.1.2018

Piotr Kozłowski
Bruszczewo, dz. 182/5
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.01.2018

ABŚ.6740.7.1.2018

Lilianna i Jacek Witkowscy
Nowy Lubosz, dz. 259
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

05.01.2018r.

ABŚ.6743.6.1.18

WodociągiKościańskie Sp. z o.o.
Kościan ul. Gen. Chłapowskiego nr działki 3383/3, 3382.
Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

ABŚ.6743.10.54.17

29.12.2017

Marek Karbowiak
Nietążkowo, dz. 677/6
  Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.12.2017

ABŚ.6743.10.53.2017
Piotr Nadolny
Koszanowo, dz. 55/3
 Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.12.2017

ABŚ.6743.10.52.2017
 Przemysław Gabryszak
Sierpowo, dz. 72/5  Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.12.2017

ABŚ.6743.10.51.2017
 Mateusz Sroczyński
Sierpowo, dz. 72/4
 Budowa budynku mieszkalnego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.12.2017

ABŚ.6743.10.50.2017 

Findo Home sp.z o.o.  Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

28.12.2017

ABŚ.6743.10.49.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

28.12.2017

ABŚ.6743.10.48.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

28.12.2017

ABŚ.6743.10.47.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

 28.12.2017

ABŚ.6743.10.46.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

 28.12.2017

ABŚ.6743.10.45.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6
 Budowa budynku mieszkalnego
 15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

07.12.2017r.

ABŚ.6743.10.44.17

 Paweł i Ewelina Kupka
Robaczyn dz. 168/3
 Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

05.12.2017r.

ABŚ.6743.6.15.17

Gmina Miejska Kościan Kościan ul. Kręta nr działki 1932, 1950/2
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Krętej
 27.12.2017r.  

20.11.2017r.

ABŚ.6743.10.43.17

Bartłomiej Ajchler
Żegrówko, dz. 49/1
Budowa budynku mieszkalnego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.11.2017 r.

ABŚ.6743.7.14.2017

Gmina Kościan Nowy Lubosz dz. 121/5, 121/6, 131/3, 122/6

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z wymianą istniejącego przyłącza wodociągowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.11.2017r.

ABŚ.6743.10.42.2017

Enea

Oświetlenie Sp. z o.o.

Stara Przysieka Druga dz. 1, 2/1, 2/2  linia kablowa   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

27.10.2017 r.

ABŚ,6743.10.41.2017

Marcin i Weronika Konieczni
Księginki dz. 346/1
 Budowa budynku mieszkalnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

27.10.2017 r.

ABŚ,6743.7.13.2017

Gmina Kościan
Turew dz. 127/8, 127/12, 135, 127/10, 126, 121, 123, 133, 119/1, 120/13, 120/3, 120/4, 120/9, 120/8, 127/12, 127/6, 127/11, 127/10, 120/15, 120/14, 124/3, 122/2, 124/1, 124/2, 115/10, 115/11, 115/6, Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.10.2017 r.

ABŚ.6743.7.12.2017

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Nowy Dębiec

dz. 169/2, 60/155, 60/156, 60/287,

Budowa linii kablowej 0,4 kV

do zasilania budynku letniskowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

25.10.2017r.

ABŚ.6743.10.40.17

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.
Nowa Wieś dz. 43/7, 44, 45, 49/2
Budowa sieci sanitarnej
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.10.2017r.

ABŚ.6743.10.39.17

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Żegrówko dz. 29, 30, 37/4, 155/2, 133
Rozbudowa sieci kablowej oraz słupów oświetleniowych    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 17.10.2017 r.

ABŚ.6743.7.11.2017

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Katarzynin dz. 89/3, 4, 5,

Choryń dz.101, 96, 92/57,

Wyskoć, dz. 358, 353, 325, 352/1,

(demontaż) Katarzynin, dz. 6/6, 6/7, 8,

Wyskoć, dz.  322/3, 346, 332/2, 345, 349, 325, 334, 7171/2,

Budowa sieci elektroenergetycznej nndo dz. 352/1 w Wyskoci

Demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

17.10.2017r.

ABŚ.6743.10.38.17

Norbert Skrzypczak
Stare Bojanowo, dz. 37/1 Przebudowa z nadbudową bud. mieszkalnego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 13.10.2017 r.

ABŚ.6743.8.11

Gmina Czempiń
Czempiń, ul. Krańcowa dz. 934/8
Przebudowa ul. Krańcowej w pasie drogowym drogi gminnej
 
Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

12.10.2017r.

ABŚ.6743.10.37.17

 Krzysztof Lasik
Nietążkowo, dz.735  Budowa budynku mieszkalnego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 09.10.2017r.

ABŚ.6743.6.14.17

Wodociagi Kościańskie

Sp. z o.o. 

Kościan, ul. Chłapowskiego dz. 3382, 3383/3 Budowa sieci wodociągowej
   Wycofano wniosek
17

ABŚ.6743.10.35.17

Dominik Skoracki
 Glińsko, dz. 85 Rozbudowa bud.mieszk. ze zm. spos. użytk.
   Wycofano wniosek

 22.09.2017

ABŚ.6743.7.10.17

Hubert Mielnik
 Pelikan dz. 339/2, 345/1
Budowa sieci wodociągowej
  Nie wniesini sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 22.09.2017

ABŚ.6743.7.10.17

ENEA Operator

SP. z o.o.

Kokorzyn dz.398/11, 398/30, 398/68, 398/64, 398/67 Budowa przyłącza kablowego 0,4 KV
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.09.2017 r.

 ABŚ 6743.8.10.17

Michał Itkowiak
 Piechanin dz. 163/7, 163/29
Budowa sieci wodociągowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.09.2017 r.

ABŚ.6740.8.9.2017

Adam Wojciechowski
 Bieczyny dz. 99/21, 100, 112/,1 112/2, 112 /3,
Budowa sieci kanalizacji wodociądowej, rozdzielczej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.09.2017r.

ABŚ.6740.6.13.17

Rafał Przybył
Kościan ul. Bolesława Igłowicza nr działki 4393
budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.09.2017r.

ABŚ.6743.10.33.17

Enea Operator

Sp. z o.o.

 Śmigiel, dz. 891/14, 891/15, 891/17, 891/18, 944, 929/14
Budowa sieci elektroenergetycznej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
 

13.09.2017r.

ABŚ.6743.10.34.17
Małgorzata Prajs
 Śmigiel, dz. 1829/1
 budowa budynku mieszkalnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

06.09.2017r.

ABŚ.6743.6.12.17
Gmina Miejska Koscian Kościan Os. Nad Łakami nr działki 3261/29, 3263 przebudowa drogi Os. Nad Łąkami z budową kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

06.09.2017r.

ABŚ.6743.6.11.17

Gmina Miejska Koscian
Kościan ul. Topolowa nr działki 3263, 3265, 3305, 3261/85
przebudowa drogi ul. Topolowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

17.08.2017r.

ABŚ.6743.9.3.17

 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Gierłachowo nr działki 174, 179, 234, 389
Budowa linii kablowych nn., przyłacza i złącza kablowego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 25.08.2017

ABŚ.6743.10.32.17

Gmina Śmigiel
 Żegrówko nr działki 539
Budowa linii kablowej nn 0,4kV, słupy oświetlenia drogowego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
25.08.2017
ABŚ.6743.8.8.17
ENEA Operator Sp.   z o.o.
Słonin dz. 116/12, 116/37, 116/36, 152, 199/1
Budowa linii kablowejnn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączami kablowymi
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

22.08.2017

ABŚ.6743.8.7.17

Gmina Czempiń
Słonin dz. 152
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017

ABŚ.6743.10.28.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Śmigiel dz. nr 613, 704
linia kablowa
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017

ABŚ.6743.10.29.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Nietążkowo dz. nr 57 linia kablowa
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

22.08.2017

ABŚ.6743.10.30.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Śmigiel nr. dz 708, 712
linia kablowa
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017

ABŚ.6743.10.31.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Śmigiel nr. dz. 555/1, 555/6, 572/1, 573/8, 574 linia kablowa
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 23.08.2017

ABŚ.7643.11.17

zm.ABŚ.6743.10.36.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

BIELAWY nr. dz.97/7, 98

ŻEGRÓWKO dz. 50

linia kablowa     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017r.

ABŚ.6740.6.10.17

Gmina Miejska Kościan
Kościan, ul. Pólnocna dz. 3350/8, 3350/11, 3383/3
 Budowa oświetlenia
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
 17.08.2017 r.

ABŚ.6743.7.7.17

Gmina Kościan
 Kurza Góra dz. 147/9, 163/4, 431, 148/4
 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przebudową przyłącza wodociągowego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 17.08.2017 r.

ABŚ.6743.7.8.17

Gmina Kościan
 Gryżyna dz. 413
 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

17.08.2017r.

ABŚ6743.9.3.17

Enea OperatorSp. z o.o.
 Gierłachowo dz. 174, 179, 234, 389
 sieć energetyczna
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
  ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Bruszczewo nr dz. 220

Stare Bojanowo nr dz. 540/4

linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel
Żegrówko nr dz. 532
linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel
 Szczepankowo nr dz. 47
linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Julia Konieczna Dominik Naskręt
Słonin, dz. 116/32
Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego i zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Żegrówko dz. 132, 134, Karśnice dz. 529
 linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

20.07.2017r.

 ABŚ.6743.10.23.17

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Morownica, dz. 37, 58/3, 60
 linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.08.2017r.

 ABŚ.6743.10.22.17

 

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel, dz. 260/2, 277/5, 1541/2, 1543/2, 904/7, 249/3
  linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Nowa Wieś dz. 74, 92, 99
  linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Przysieka Polska dz. 450,466/2  linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Bronikowo, dz. 73/2, 75/19, 144
 linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Morownica dz. 113/6
 linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Jakub Nowak
Bielawy dz. 96
 Budowa budynku mieszkalnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan
Sieć :Kurowo dz. 107, Kawczyn dz. 59, 82, 105, 94, 115, 108, 140/1,

Przyłącza: Kawczyn dz. 38/2, 95, 96/1, 105, 36/1, 99. 34/1, 34/2, 100/1, 30/1, 93/2, 56/4, 56/2, 56/5, 57/2, 92, 91, 64/4, 64/3, 65, 39, 40, 28, 29, 101/1, 24/4, 113/1, 109, 108, 110, 139, 138, 141/6, 144/1, 145, 146, 147/1, 103, 94

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla kolektorów sanitarnych i rurociągów tłocznych

 

  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 14.07.2017r.

ABŚ.6743.6.9.17

Rafał Przybył
Kościan, dz. 4393
budowa budynku mieszkalnego  04.09.2017r.  
  Artur i Ewelina Kozak Śmigiel nr działki 430/2, 430/4
Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

11.07.2017r.

ABŚ.6743.6.8.17
Lech Ratajczak Kościan nr działki 4131/11
budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Słonin dz. 116/12, 116/37, 116/36, 152, 199/1

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączami kablowymi

10.08.2017 r.
Wniesiono sprzeciw na zgłoszenie dokonane rzez inwestora
 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Żelazno nr działki 508, 295/19, 295/23, 295/24, 295/25, 295/26, 295/27, 295/28, 295/29, 295/30, 295/31, 295/32, 295/33
Budowa linii kablowe nn 0,4kV wraz ze złączami
  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Koszanowo nr działki 188, 200/7, 202/11  Rozbudowa sieci   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Wiesława Maik-Pol

Czempiń, ul. Polna nr 25

dz. 494/1, 494/4

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o.

Koscian ul. Maya-Sierakowskiego-Zachodnia nr działki 4098/3, 4097/3, 4095/2, 4093/2, 4093/3, 4092/4, 4104/3, 4092/3, 4090/3, 4085, 4074/1, 4083, 1167/11, 4084, 4105/3, 4090/1, 4090/2
Budowa sieki wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Tadeusz Sroczyński

Koscian ul. Mieczysława Balcera

nr działki 4158

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

Łagiewniki ul. Szkolna, ul. Górna Poprzeczna, dz. 244/4,244/3, 468/2, 468/1, 259/1, 290/3, 462/3, 259/3, 259/4, 462/2, 445, 245, 461, 468/1, 255, 262, 325/1, 267, 323, 324, 319, 268, 270, 271, 273, 274/4, 276, 312, 311, 279, 285, 287, 469, 302, 301, 289/6, 300, 299, 298, 296, 294, 293, 291, 292, 261, 263, 264, 269, 406/1, 278, 282, 289/8, 289/1, 399,

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami
  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Szymon Kaźmierczak
Śmigiel dz. 929/10
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Jarosław

Ratajczak

Kościan ul. Wojciecha Maya 20, nr działki 1728
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Izabela Czarnecka
Stare Oborzyska dz. 276/3, 276/10
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Grzegorz Żaczyk Piotrowo Drugie dz. 66/2
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Wincenty

i Genowefa Grzesiewicz

Śmigiel dz. 278/5
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Maria Czubińska
Śmigiel dz. 1661/2
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Adrian Cichocki
Piechanin dz. 94/4
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  Nowa Wieś nr działki 45, 74, 76
Rozbudowa sieci
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel nr działki 441/1, 441/2, 1765, 1766/7, 1766/9, 1782
Rozbudowa sieci   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Poladowo nr działki 98
Rozbudowa sieci    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  Nowa Wieś nr działki 281, 282
 Rozbudowa sieci
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

Racot dz. 373 385 384 383 382 381 386 38/31 38/30 63 59/3 59/2 59/12 121/5 59/9 60 61 62/2 62/1 64/24 64/13 64/14 64/15 64/16 64/17 64/18 64/19 64/20 64/45 64/2 64/4 64/6 64/8 64/10 66/2 64/30 64/9 64/7 64/5 64/3 39/2 387 380 379 378 377 376
Usunięcie elektrycznej kolizji sieci napowietrznej nn-0,4 kV poprzez rozbiórkęodcinków istniejącej linii wraz z budową nowej sieci kablowej nn-0,4kV celem zasilania odbiorców końcowych energii elektrycznej w sieci ENEA
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.01.2017r.

ABŚ.6743.9.1.17

Laura i Michał Skoraccy
Koszanowo nr działki 358/22 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Jerzy Naskręt
Betkowo dz. 20/23 20/32 24/1
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Bogumiła Cichocka
Nowe Oborzyska dz. 108/7 108/10 199/2 202/6 114/5
Budowa sieci wodociągowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel, dz. 857, 858, 979, 973, 866, 972, 967/2, 1843/3, 956/2, 958/2, 958/3 Budowa oświetlenia ulicznego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Stare Bojanowo, dz.213/5, 239/1, 240/1, 241/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/4, 246/7, 239/4, 240/4, 241/4, 249/21, 249/25
Budowa oświetlenia ulicznego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Zofia Nowakowska
Koscian ul. Wielichowska 13, nr działki 323/2
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Nowa Wieś dz. 49/2, 52/5, 7111, 44
Budowa oświetlenia drogowego     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel, dz. 1601, 1606
Budowa oświetlenia drogowego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Stare Bojanowo dz. 552
Budowa oświetlenia drogowego
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan Szczodrowo dz. 156/30 134 119/15 158 109 125/4 75/2 126/2 156/9 125/19 125/17 119/19 119/18 119/16 119/14 119/13 119/12 119/10 119/5 119/6 125/13 125/9 125/8 125/7 125/16
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączmi
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Adam Dykcik
Kościan ul. Igłowicza nr działki 4388
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Krystyna Michalak
 Krzywiń nr działki 1184/9
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Miejska Kościan  Kościan ul. Stamma nr działki 412, 416
Przebudowa ulicy Stamma wraz z budową kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Miejska Kościan

 Kościan ul. Rezerwy Skautowej nr działki 470, 416, 479/3

Przebudowa ulicyRezerwy Skautowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   CDRL S.A
Pianowo, ul. Kwiatowa nr 2, dz. 2/4, 2/6, 895/1, 905/4 Budowa przyłącza energ. SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynku hali magazynowej     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Krzysztof Olbiński
Kościan nr działki 4467/12
Budowa sieci wodociagowej PE/110 i kanalizacji sanitarnej pvc 200    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Śmigiel

Śmigiel, dz. nr 816, 907/1, 907/2, 1639

Nietążkowo, dz. nr 228/2, 122, 78

Budowa kanalizacji deszczowej w Śmiglu ul. Leszczyńska i w Nietążkowie ul. Leszczyńska
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan

Stare Oborzyska

dz. 176/3 261

Budowa oświetlenia ulicznego

w ul. Łąkowej

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan
Stare Oborzyska dz. 158/16 158/18 158/65 158/66 167/2 168 176/3 248/2

Budowa oświetlenia ulicznego

w ul. Polnej i ul. Bocznej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Ewa Andrzejewska
 Kościan, dz. nr 843
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  Mościszki dz. nr 92, 99/4
Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
 Mościszki dz. nr 252/8, 254, 61/26, 61/45, 61/53
Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Śmigiel  Śmigiel dz. 1415/2, 1833, 1431, Nietążkowo dz. 700 Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

 Gmina Śmigiel

 

Śmigiel dz. 962, 944, 942/11, 942/36, 943/6, 929/14
Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Kościan ul. Poznańska nr dz.3817, 3820, 3822
 Przebudowa i remont stacji redukcyjnej gazu II średniego ciśnienia   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 Kościan ul. Śmigielska nr dz. 218/1
Przebudowa i remont stacji redukcyjnej gazu II średniego ciśnienia
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Damian Pieśniak  Nietążkowo dz. 759
Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan
 Turew dz. 128
Budowa oświetlenia ulicznego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan

Stare Oborzyska

dz. 352, 168, 158/66, 158/16, 158/18, 350/1

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej i ul. Polnej wraz z kolektorem i wylotem do stawu w ul. Świerkowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

Racot, ul. Czereśniowa,

dz. 313/1 261/112 261/106 261/111 261/110 261/127 261/129 261/131 261/133 261/91 261/128 261/130 261/79 261/78 261/77 261/76 261/132 261/134 261/73 261/107 261/69 261/67 261/66 261/64 261/63 261/62 261/61 261/60 261/59 261/58

Budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicy

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Czempiń Jarogniewice dz. 549 519/2 518/1 520 98 99 100 165 148 125 156 163 276 693 694 695 696 697 698/2 268 277 701 691 636 640/2 639 692 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy działek   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Dorota Kaczmarek
 Stare Tarnowo nr 18

Rozbudowa z nadbudową  i przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Miejska Koscian

Kościan Os. Konstytucji 3 Maja nr działki 2949/29, 2949/32

Budowa oświetlenia osiedla

Konstytucji 3 Maja

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

FROST

Barbara Wegenke

Jarogniewice dz. 660 664/49, 664/43, 664/15, 664/14, 664/13, 663, 661,

Budowa kolektora odpowadz. oczyszcz. ścieki z oczyszczalni do rowu - Sieć kanal. sanit. z rur PCW-U śr. 200 mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel
Koszanowo, nr działki 49, Śmigiel, nr działki 845, 772/2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel
Koszanowo, nr działki 200/7, 188, 199/1, Śmigiel, nr działki 1229
Budowa sieci kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Magdalena Kaczmarek

Piechanin nr działki

198/1, 198/22

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Czempiń

Słonin nr działki 367/1, 254, 169/4, 198, 170, 152, 24, 54, 44, 129

Borowo nr działki 235, 233, 220, 221, 219

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłaczy do granicy działek   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Joanna i Bartłomiej

Milczyńscy

Stare Oborzyska

nr działki 157/11

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   

Agnieszka i Jarosław Konopińscy

 Czacz ul. Wielichowska

nr ewid. gr. 225/7

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Kinga Wasilewska

Szymon Grad

Nietążkowo ul. Leśna nr ewid. gr. 56/3, 56/8 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Czempiń

Zadory dz.246, 46/1 153

Piotrowo I dz. 54, 41 Piotrowo II dz. nr 47

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścików i przyłączami do granicy działek
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Anna i Mariusz Izydorczyk
Koszanowo ul. Breszczewska nr ewid. gr. 35/9
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA Operator     Sp. zo.o.

Widziszewo, ul. Lipowa dz. 21/23, 21/55, 28/15, 171
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej               nn 0,4 kV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Bernadeta Drozda Kościan ul. Cienista 5, nr ewid. gr. 3427
Rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego - taras, schody zewnętrzne   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny         w Śmiglu

 Śmigie, ul. Witaszka Budowa sieci wod. i kan. sanitarnej
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Monika i Fabian Maćkowiak
Bieczyny dz. 99/38
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Kamil Trąbka

Marta Bajsztok

Kurza Góra dz. 327/22 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15
64-000 Kościan

Sierakowo, dz. 393 394/3 381/8

Czarkowo, dz. 16/17/ 16/10 16/23

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE100 SDR17 śr. 110/6,6 mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15
64-000 Kościan

Stare Oborzyska, dz. 168 158/18 158/16 248/2 158/66 157/14 157/15 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE100 SDR17 śr. 110/6,6 mm
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Marta i Marek Turkowiak
Gryżyna, dz. 268/3
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gizela i Krzysztof Kupka
Kokorzyn, ul. Ogrodowa nr 8/2, dz.398/40
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłszenie dokonane przez inwestora
  Dawid Bogdanowicz
 Bruszczewo dz.274/7
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA

Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

 

Pianowo, dz. 1/5, 2/6, 4/3, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 8 - obręb geod. Nowe Oborzyska

Budowa elektroenergetycznej siecikablowej nn 0,4 kV do zasilania działek nr ewid. 4/7, 4/9 w Pianowie 

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

64-000 Kościan
Kokorzyn, dz. 398/30, 398/59, 398/68 Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej z rur PE100 SDR17, średnicy 110/6,6mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

64-000 Kościan

 

Kurza Gór, dz. 447

Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej z rur PE100 SDR17, średnicy 110/6,6mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Czempiń

ul.24 Stycznia nr 25

64-020 Czempiń

Nowy Gołębin dz. nr 71, 97

Gorzyczki, dz. nr 90, 103,

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Gorzyczki-Nowy Gołębin-cz.III - Sieć kanalizacji sanitarnej dla Nowego Gołębina z przerzutem do Gorzyczek   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Czempiń

ul.24 Stycznia nr 25

64-020 Czempiń

Gorzyczki, dz. nr 22, 44, 103,

Boprowo, dz. 272, 283, 200, 201, 285, 297, 213/2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Gorzyczki-Nowy Gołębin-cz.II - Sieć kanalizacji sanitarnej dla Gorzyczek z przerzutem do Borowa   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Czempiń

ul.24 Stycznia nr 25

64-020 Czempiń

Borowo, dz. nr 285, 272,

Gorzyce, dz. nr 43, 76, 89, 95,  135, 192,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Gorzyczki-Nowy Gołębin-cz.I - Sieć kanalizacji sanitarnej dla Gorzyc z przerzutem do Borowa   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

64-000 Kościan

Racot ul.Wodna ul.Łąkowa

dz. nr 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 33/2, 33/3, 192/1, 196/1, 202/1, 289/1, 290/1, 291/3, 292/1, 292/3, 292/4, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 293/10, 294/4, 294/5, 294/6, 295/7, 295/13, 295/15, 295/16, 295/18, 295/32, 295/33, 295/35, 295/37, 323/1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wodnej i Łąkowej, w miejscowości Racot
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Róża Grzelewska
 Bronikowo, dz. 183
Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Małgorzata            i Mirosław Marciniak

 

 Śmigiel, dz. 1819, 1820 Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Jadwiga i Zbigniew 

Olszewscy

 Krzywiń, dz. 1146
Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Śmigiel
Czaczyk dz.122
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan
Kobylniki, dz. 37, 44, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/4, 50/5, 50/7, 51/2, 52, 54, 57/1, 57/3, 59/1, 60/1, 62, 65, 67, 68/2, 69, 70/2, 71/1, 72, 80, 85/5, 85/19, 85/24, 85/26, 89, 91/2, 91/3, 92, 94, 96, 97, 98/3, 98/5, 98/7, 98/8, 98/9, 98/13, 99, 100/2, 101/23, 115/2, 133, Kokorzyn, dz. 352/3, 353,
Zgłoszenie robót budowlanych: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z rurociagiem wodociągowym w miejscowości Kobylniki i linią kablową zasilajacą przepompownię ścieków
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Krzysztof Kasperski
 Kokorzyn, dz. 160/2

Zgłoszenie budowy

jednorodzinnego budynku mieszkalnego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Fabryka Urządzeń Kolejowych Przysieka Polska dz. 213/16, 213/18, 418/10, 418/11, 418/12, 418/1, 213/5, 213/10, 212, 418/5 Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Dawid Teodorczyk

Kościan ul. Z. Sierakowskiego 24A,    nr działki 966

Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego o schody zewnętzne wraz z nadbudową    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Tomasz Piotrowiak
Przysieka Polska, dz. 102,106
Zgłoszenie budowy elektroenergrtycznego przył. oraz stacje transformatorową
 14.03.2016r. Wniesiono sprzeciw na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Agnieszka Rzepka

i DominikKościuszko

Głuchowo, dz. 84/10

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

i zbiornika bezodpływowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszeniedokonane przez inwestora
  Maciej Augustyniak
Żegrówko, dz.508/1

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

i zbiornika bezodpływowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Józef Bąk
Kiełczewo, dz.364/2 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Robert Kasprzak
Jerka, dz. 1214
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
Mościszki dz. 117/1, 117/14, 117/16, 117/19, 117/26, 116/3, 116/6, 116/13, 116/16 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Ewa Matuszewska
Śmigiel, dz. 939/4
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

 

 Tomasz Przybylski

   Nowy Lubosz, dz. 112/1

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Marta Włodarska,
Jolanta Graf, Ryszard Graf
Betkowo, dz. 25/58 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Paweł Bąk
Spławie 11, dz. 166
Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Hubert Maruszewski
Kościan, ul. Moniuszki 3, dz. 2281
Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea- Operator Sp. z o.o.
Stare Oborzyska, dz. 158/65, 152/27, 152/29, 157/17, 157/15, 157/27
Budowa sieci energetycznej kablowej n.n. 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Danuta
Sosnowska
Czempiń,ul. Stęszewska 20/1 , dz. nr 138
Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan
Obręb Mikoszki- dz. 67/1, 43, 47, 48/3, 48/1, 42, 41, 40/3, 35/2
Obręb Bonikowo- dz. 1, 8, 2, 3,  5, 9, 7017/1, 7018, 7019, 11/1, 42, 41/6, 41/8, 26/22, 303, 298, 44, 43, 45, 46, 49, 50, 51/1, 309
Obręb Łagiewniki- dz. 208, 214, 209/2, 167/2, 160/5
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 średnicy 160/9,5 mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Albert Kasprzak
Jerka ul. Nowa, dz.1215, gm. Krzywiń
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Andrzej Jankowski
Jerka, ul. Kościańska, dz. 514/2, gm. Krzywiń
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Zdzisław i Eleonora Dorsz

 

Morownica, ul. Boczna 21, dz.206,   gm.Śmigiel

Rozbudowa istniejącego budynku       mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

 ENEA Operator

 Sp. z o.o.

Koscian, ul. Północna, dz. 3364/15, 3350/11, 3364/7
Budowa sieci energetycznejkablowej nn 0,4kV do zasilenia przepompowni ścieków PS  przy ul. Północnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Maria i Krzysztof Cichoccy
Czempiń, ul. Kolejowa nr 15 dz. 892
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
   
Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

obręb Bonikowo dz.250/2 257/1 257/2 257/3 266/2 271

Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkal. na dz.257/2 - obręb Bonikowo

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora.
  Mirosław Pieszak

obręb Stare Oborzyszka dz.174/30

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inewstora.
 

Bożena i Roman Widomscy

Czarkowo nr 28 64-000 Kościan

 Czarkowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora