logo
ucho   logo bip
Ogloszenia-obwieszczenia
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W dniu 3 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Uchwała do pobrania poniżej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (05/12/2018 14:43:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (05/12/2018 14:47:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (05/12/2018 14:56:18)
Powołanie Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 15 listopada 2018 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Poniżej do pobrania: Uchwała

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (16/11/2018 11:55:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (16/11/2018 11:56:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (16/11/2018 12:04:21)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 04.12.2018 r.

Kościan, 27.11.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Al. Kościuszki 22

64-000 KOŚCIAN

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 04.12.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć energetyczna NN 0,4 kV, sieć energetyczna SN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 493/2 (działka podzielona na dz. nr 493/3, 493/4), 491/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.08.4.1, 6.169.08.08.4.2, 6.169.08.08.4.3, 6.169.08.08.4.4, 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2

Poznańska Hodowla Roślin
Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5

63-004 Tulce

GN-I.6630.500.2018

13.11.2018

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

ul. Parkowa

działka nr 134/9, 134/34

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.20.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.509.2018

22.11.2018

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

ul. Nacławska

działka nr  537/20, 537/35, 538, 4456

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.4, 6.170.09.12.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.510.2018

22.11.2018

4

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Runek 23

działka nr 2155

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.511.2018

26.11.2018

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

ul. Sołecka

działka nr 259/2, 266/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.1, 6.171.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.512.2018

23.11.2018

6

Sieć gazowa średniego ciśnienia, przyłącza gazowe średniego ciśnienia

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

ul. Wczasowa, Krokusowa

działka nr 60/155, 60/185, 167/13, 167/5, 167/6, 167/24

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.3, 6.168.09.10.4.1

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.513.2018

27.11.2018

7

Sieć elektroenergetyczna

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

ul. Słoneczna, Kościańska

działka nr 604/2, 587/1, 484, 411, 497/11, 497/9, 497/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.3, 6.171.09.22.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.514.2018

27.11.2018

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (27/11/2018 14:27:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (27/11/2018 14:27:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (27/11/2018 14:27:20)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Jerka dz. 378/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (23/11/2018 10:03:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (23/11/2018 10:03:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (23/11/2018 10:03:54)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.11.2018 r.

Kościan, 20.11.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI
                                KOŚCIAN

         Al. Kościuszki 22

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 27.11.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(uzupełnienie wniosku
nr GN-I.6630.565.2017)

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 221/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.25.3.4

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.501.2018

14.11.2018

2

Sieć wodociągowa rozdzielcza

z przyłączami

Sepienko

Kościan – obszar wiejski

działka nr 486, 20, 136/2, 136/1, 166, 195, 193, 174, 435, 436, 438, 439, 440, 458, 445/1, 456, 445/6, 453/1, 21, 22/1, 14/1, 15, 20, 16/2, 23/1, 23/4, 18, 19, 25, 164/2, 165, 167, 175, 174, 178/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.21.3.3, 6.171.09.01.1.1, 6.171.08.25.4.4, 6.171.08.05.2.2, 6.171.08.05.2.4, 6.171.08.05.2.3, 6.171.08.05.4.1, 6.171.08.05.1.4, 6.171.08.05.2.1, 6.171.08.05.1.2

Gmina Kościan

ul. Bączkowskiego 15A

64-000 Kościan

GN-I.6630.502.2018

14.11.2018

3

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

ul. Marcelego Żółtowskiego

działka nr 2403/2, 2405/1, 2405/2, 2415/10, 2420, 4315, 4324, 4327, 4340, 4349

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 742

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.3, 6.170.09.03.3.4

Gmina Miejska Kościan

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.503.2018

14.11.2018

4

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

ul. E. Fabiańczyka

działka nr 873/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.2.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.504.2018

14.11.2018

5

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV z przyłączami (przebudowa)

Kościan

Kościan – miasto

ul. Piaskowa

działka nr 234/8, 234/7, 253/2, 234/1, 236, 275/1, 233/3, 233/6, 270, 230, 269/1, 269/2, 239, 1467/4, 1426/1, 1427, 1429, 1430, 1433, 1432, 1434/2, 1436, 1437, 1429, 1441, 1448, 1450, 1451, 1452/3, 1453, 1454, 1455/2, 1457, 1460, 1461, 1467/4, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1465, 1565/2, 1592/1, 1591/8, 1591/6, 1591/7, 1591/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.1, 6.170.09.07.3.4, 6.170.09.12.1.2, 6.170.09.07.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.505.2018

15.11.2018

6

Sieć telekomunikacyjna
z przyłączami

Karśnice, Żegrówko, Bielawy, Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

 Karśnice, działka nr 364, 292, 284/1, 284/2, 269, 588, 589, 587, 77, 82, 676;  Żegrówko, działka nr 50; Bielawy, działka nr 99; Czacz, działka nr 63/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.1.4, 6.169.07.05.2.3, 6.169.07.05.2.1, 6.169.07.05.2.2, 6.170.07.25.4.4, 6.170.08.21.3.3, 6.170.08.21.3.1, 6.169.08.01.1.1, 6.170.08.2.1.3.4, 6.169.08.01.1.2, 6.170.08.21.4.3, 6.170.08.01.2.1, 6.169.08.01.2.2., 6.169.08.01.2.4, 6.169.08.02.1.3, 6.169.08.02.3.1, 6.169.08.02.3.2, 6.169.08.02.3.4, 6.169.08.02.4.3

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.506.2018

16.11.2018

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

ul. B. Igłowicza

działka nr 4382, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.507.2018

19.11.2018

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

ul. Przemysłowa

 działka nr 412/1, 424/4, 414/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.05.3.2, 6.168.08.05.3.4

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10G

61-052 Poznań

GN-I.6630.508.2018

20.11.2018

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (20/11/2018 14:15:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (20/11/2018 14:15:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (20/11/2018 14:32:20)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo dz. 722/3
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (08/11/2018 12:11:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (08/11/2018 12:11:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (08/11/2018 12:11:58)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Śmigla w zakresie ochrony gruntów rolnych - Koszanowo dz. 73
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (08/11/2018 11:39:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (08/11/2018 11:39:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (08/11/2018 11:39:04)
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkuroswej
Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.
Ogłoszenie oraz formularz zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.
- ogłoszenie
- formularz zgłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:38:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:41:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:42:50)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie niodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 listopada 2018 r.

Do pobrania poniżej:
- uchwała
- druk oferty

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:13:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:13:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:36:14)
Decyzja Starosty Kościańskiego o ustaleniu odszkodowania za szkody - Stare Bojanowo dz. 251/6
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (15/10/2018 14:13:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (15/10/2018 14:13:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (15/10/2018 14:13:48)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Mościszki dz. 252/4
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (04/10/2018 14:00:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (04/10/2018 14:00:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (04/10/2018 14:00:40)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 183/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (10/09/2018 10:21:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (10/09/2018 10:21:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (10/09/2018 10:38:01)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Rąbiń dz. 566
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (22/08/2018 12:58:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (22/08/2018 12:58:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (22/08/2018 12:58:33)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo dz. 995/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (10/08/2018 07:31:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (10/08/2018 07:31:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (10/08/2018 07:31:54)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę położoną w Sierakowie nr 185/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:43:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:43:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:43:21)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę położoną w Sierakowie nr 154/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:39:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:39:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:39:11)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Witkówkach nr 112/1
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (22/06/2018 07:42:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (22/06/2018 07:42:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (22/06/2018 07:42:30)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 183/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (15/06/2018 11:56:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (15/06/2018 11:56:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (15/06/2018 11:56:14)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:57:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:57:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:57:55)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 154/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 10:02:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 10:02:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:52:58)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 185/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 09:59:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 09:59:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 09:59:45)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 08:55:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 08:56:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 08:56:22)
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Witkówki dz. 112/1
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (21/05/2018 12:04:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (21/05/2018 12:04:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (21/05/2018 12:09:37)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Sierakowo dz. 147/2
 
W dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 9.45 w miejscowości Sierakowo, na działce o numerze 147/2, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 147/2 z działkami sąsiednimi nr 203/2, 146/2, 146/1, 166/3, 150, 149, 148.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (07/05/2018 15:12:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (07/05/2018 15:12:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (10/05/2018 08:55:53)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (08/03/2018 13:41:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (08/03/2018 13:41:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (08/03/2018 13:41:59)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 112/1 położoną w Witkówkach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:55:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:55:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:55:50)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 183/5 położoną w Sierakowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:40:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:40:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:49:37)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 154/2 położoną w Sierakowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:33:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:33:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:33:10)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 185/5 położoną w Sierakowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:19:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:19:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (26/02/2018 08:25:41)
zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności i zmniejszenie wartości nieruchomości - udziału 6/12 w działce nr 200/1 położonej w Starym Bojanowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (23/01/2018 12:55:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (23/01/2018 12:55:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (23/01/2018 12:55:19)
zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności i zmniejszenie wartości nieruchomości - działka 251/6 Stare Bojanowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (16/01/2018 07:58:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (16/01/2018 07:58:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (16/01/2018 08:02:42)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Uchwała do pobrania poniżej.

uchwała 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (29/11/2017 14:54:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (29/11/2017 15:02:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (29/11/2017 15:04:09)
Powołanie Komisji konkursowej

Powołanie Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 23 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Uchwała

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (23/11/2017 14:41:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (23/11/2017 14:45:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (23/11/2017 14:49:30)
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów  na członków Komisji Konkursowej  do oceny ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

 

Ogłoszenie oraz formularz zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.

- ogłoszenie 

- formularz zgłoszenia 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:31:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:35:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:36:16)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 22 listopada 2017 r. 

 

Poniżej do pobrania: 

- uchwała

- oświadczenia  

- druk oferty

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:21:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:23:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:30:19)
Ogłoszenie informacji Zgliniec.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (09/08/2017 08:07:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (09/08/2017 08:07:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (09/08/2017 08:10:13)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Kościanie nr 759/1.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (31/07/2017 15:23:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (31/07/2017 15:25:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (31/07/2017 15:25:48)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działki w Kurzej Górze nr 438/1 i 438/3.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (06/06/2017 14:11:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (06/06/2017 14:11:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (06/06/2017 14:13:29)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Nowych Oborzyskach nr 160/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (30/05/2017 08:31:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (30/05/2017 08:31:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (30/05/2017 08:31:53)
Ogłoszenie informacji Rogaczewo Małe
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (18/05/2017 09:17:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (18/05/2017 09:17:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (18/05/2017 09:17:57)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemeńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:41:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:41:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:43:46)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/151
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemeńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:39:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:39:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:39:51)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/147
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemeńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:38:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:38:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:38:12)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działkę w Nowych Oborzyskach nr 160/5.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:36:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:36:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:36:04)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działki w Kurzej Górze nr 438/1 i 438/2.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:33:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:33:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:33:35)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:16:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:16:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:16:56)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:12:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:12:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:15:00)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/137 i 261/137.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:08:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:09:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:10:02)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/147.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:36:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:36:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:36:27)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/151
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:32:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:32:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:37:18)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:43:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:43:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:38:36)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:40:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:40:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:41:27)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/137 i 261/37.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:38:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:38:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:41:56)
Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości do podziału nieruchomości

 

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości do podziału nieruchomości

 

Dla działek ewidencyjnych położonych w obrębie Sierakowo, gmina Kościan, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203/2, 153/11, 156/2, 157/2, 158/2, 155.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:29:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:29:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:41:01)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Dla działek ewidencyjnych położonych w obrębie Sierakowo, gmina Kościan, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203/2, 153/11, 156/2, 157/2, 158/2, 155.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:26:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:26:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:40:39)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2017 r.

Uchwała do pobrania poniżej.

UCHWAŁA 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (23/11/2016 13:31:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (23/11/2016 13:35:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:40:20)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki do zezwolenia na budowę drogi Boguszyn-Bronikowo

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

 

z dnia 28 października 2016 r.

 

Na podst. Art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23.)  w związku z art. 11 c ust.1 i 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. 2015.2031.),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu dnia 28 października 2016 r.

postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki 

 

w decyzji Starosty Kościańskiego nr 7/2016 z dnia 6 października 2016, znak: ABŚ.6740.42.6.2016

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

budowie drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5

w Nietążkowie, od km 0+000,00 do km 6+559,10,

 

wydanej na rzecz: Zarządu Powiatu Kościańskiego,

 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205, 64-000 Kościan,  (tel. 65-512-74-28, w. 22), w godzinach pracy urzędu .

 

Na postanowienie służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2015.2031)oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23) ,

 

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni ,

od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,

w Starostwie Powiatowym w Lesznie, w Urzędzie Gminy Włoszakowice, w Urzędzie Śmigla,

ze względu na przebieg drogi, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej tych urzędów - BIP,

a także w prasie lokalnej .                               

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (22/11/2016 13:39:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (22/11/2016 13:45:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:39:48)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wydaniu zezwolenia nr 7/2016 z dnia 06.10.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

z dnia 10 października 2016 r.

 

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2015.2031.)
 

Zawiadamiam

 

o wydaniu dnia 06 października 2016 r.  decyzji nr 7/2016,  znak sprawy ABŚ.6740.42.6.2016

 

  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na :

budowie drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo

do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie

 

od km 0+000,00 do km 6+559,10

                                                                                          

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel - obszar wiejski

-          obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 214, 240,

arkusz nr 5,  nr ewid. gruntów: 7171/1, 7171/3, 7179/1, 7179/2, 7179/3, 7180/1, 7188/1, 7789/1,

arkusz nr 6,  nr ewid. gruntów: 7162/3, 7170/1, 7170/2,

-          obręb 0030 Wydorowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 7127, 7128, 7129, 7130/1, 7140, 7152,

-          obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 1,  nr ewid. gruntów: 123, 124/5, 124/6, 125/6, 129,

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 608, 644/2, 647/2, 648/2, 815,

 

jednostka ewidencyjna:  301307_2.  Włoszakowice

-          obręb 0001 Boguszyn

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 23/2, 27/4, 32/2,

arkusz nr 3,  nr ewid. gruntów: 32/1, 5189/2, 5191,

 

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części , w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

 

Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej:

 

Powiat Kościański 3011

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel - obszar wiejski

 

- obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 5,  nr ewid. gruntów: 7171/1 (7171/5,7171/4);  7171/3 (7171/7, 7171/6);

                                                           7179/1 (7179/4, 7179/5); 7179/2 (7179/8, 7179/9, 7179/10);         

                                             7179/3 (7179/6, 7179/7);  7180/1 (7180/3, 7180/4, 7180/5);

                                             7188/1 (7188/2, 7188/3, 7188/4);

                                             7789/1 (7189/2, 7189/3, 7189/4),

arkusz nr 6,  nr ewid. gruntów: 7162/3 (7162/5, 7162/6);  7170/1 (7170/5, 7170/6);

                                                           7170/2 (7170/3, 7170/4);

 

obręb 0030 Wydorowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 7127 (7127/1, 7127/2);  7128 (7128/1, 7128/2, 7128/3);               

                                                            7129 (7129/1, 7129/2, 7129/3);

                                             7130/1 (7130/2, 7130/3, 7130/4);

                                             7140 (7140/1, 7140/2,);  7152 (7152/1, 7152/2);

 

obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 1,  nr ewid. gruntów: 123 (123/1, 123/2, 123/3);

                                                           124/5 (124/9, 124/10); 124/6 (124/7, 124/8);  

                                             125/6 (125/7, 125/8), 129 (129/1, 129/2);

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów:  647/2 (647/3, 647/4, 647/5, 647/6);  

                                                          648/2 (648/3, 648/4);

 

Nieruchomości, stanowiące już własność Powiatu Kościańskiego, które podlegają podziałowi:

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel obszar wiejski

-  obręb 0014 Nietążkowo, arkusz nr 1, nr ewid. gruntów: 124/6 (124/7, 124/8);

 

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-         w kolumnie nr 1 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-         w kolumnie nr 2  podano nr działek powstałych po podziale;

-         w kolumnie nr 2 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność Powiatu Kościańskiego niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Powiatu Kościańskiego

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel obszar wiejski

obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 4,  nr ewid. gruntów: 240

 

obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 815

 

Powiat Leszczyński 3013

jednostka ewidencyjna: 301307_2. Włoszakowice

obręb 0001 Boguszyn

arkusz mapy nr 2, nr ewid. gruntów: 27/4 (27/5, 27/6);

arkusz mapy nr 3, nr ewid. gruntów: 5189/2 (5189/3, 5189/4, 5189/5, 5189/6);

                                                    5191 (5191/1, 5191/2);

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-         w kolumnie nr 1 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-         w kolumnie nr 2  podano nr działek powstałych po podziale;

-         w kolumnie nr 2 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność Powiatu Leszczyńskiego niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww inwestycję przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel - obszar wiejski

 

obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 214, 240,

arkusz nr 5,  nr ewid. gruntów: 7171/5, 7171/7, 7179/4, 7179/8, 7179/10, 7179/6, 7180/4, 7188/3, 7189/3,

arkusz nr 6,  nr ewid. gruntów: 7162/5, 7170/5, 7170/3,

 

obręb 0030 Wydorowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 7127/2, 7128/2, 7129/2, 7130/3, 7140/1, 7152/1,

      

obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 1,  nr ewid. gruntów: 123/1, 123/1, 124/9, 124/7, 125/8, 129/2,

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 608, 644/2, 647/4, 647/6, 648/4, 815,

 

jednostka ewidencyjna:  301307_2.  Włoszakowice

obręb 0001 Boguszyn

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 23/2, 27/5, 32/2,

arkusz nr 3,  nr ewid. gruntów: 32/1, 5189/3, 5789/5, 5191/2,

 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska ,

64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205 ,

( tel. 0-65-512-74-28), w godzinach pracy urzędu .

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013.687)

oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013.267) , zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Urzędzie Śmigla, Urzędzie Gminy Włoszakowice ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej urzędów, a także w prasie lokalnej .

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (13/10/2016 13:18:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (13/10/2016 13:20:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:41:52)
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę obory w Donatowie
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 
na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2017.1405.) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2017.1258.)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 996/2017 z dnia 13.12.2017r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
 
dla :

Inwestor: Pani Mariola Kaczmarek

zam. Donatowo nr 14,  64-020 Czempiń

 

nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego: rozbudowa i przebudowa budynku obory

                                                                     oraz budowa zbiornika bezodpływowego do 10 m3,

 

adres zamierzenia budowlanego: Donatowo nr 14, nr ewid. gruntów: 273.

 

 

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście 
lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , 
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro, pokój nr 205 , w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
lub umieszczenia obwieszczenia w BIP .
 

                                                                                                   z up. STAROSTY

                                                                                                            /-/ podpis nieczytelny

                                                                                                                Beata Kownacka

                                                                                                      Naczelnik Wydziału Architektury 

                                                                                                      Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowanie

(osobiście i telefonicznie) odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,

przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205, tel. 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                                 -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek               -              10.00 - 14.00

- piątek                                           -                7.00 - 11.00

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (14/12/2017 00:00:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (14/12/2017 08:55:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Maria Tomaszewska (14/12/2017 08:58:19)
Starosta Kościański informuje.

Starosta Kościański informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki nr 22, dnia 12 października  2016 roku  na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Czaczu  przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (12/10/2016 13:34:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (12/10/2016 13:34:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:51:44)
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie

Nr akt sprawy : ABŚ.6740.7.110.2017                                                      Kościan, dnia 13.12.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 
na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. 
 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz.U.2017.1405.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2017.1258.)
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 937/2017 z dnia 23.11.2017r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
 
dla :

Inwestor: Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15, 64-000 Kościan

 

nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:

o   rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z solarną suszarnią osadów i infrastrukturą, w tym:

-        budowa nowych obiektów budowlanych: budynku kraty wstępnej zblokowanego ze stacją zlewczą ścieków, budynku recyrkulacyjnego ze stacją dmuchaw zblokowanego z komorą rozdziału,

reaktorów biologicznych – szt.2, komór pomiarowych- szt.2, komory stabilizacji osadu nadmiernego, suszarni słonecznej osadu, fundamentu pod agregat prądotwórczy, komory zasuw,

konstrukcji wspornych pod rurociąg;

-        rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynków: budynku technicznego, budynku administracyjno-socjalnego;

-        adaptacja obiektów budowlanych: zbiornika wody technologicznej, zbiornika retencyjnego;

o   rozbiórka obiektów budowlanych: przepompowni ścieków, punktu zlewnego ścieków dowożonych, fundamentu pod agregat prądotwórczy, reaktora biologicznego;

 

adres zamierzenia budowlanego: Racot, nr ewid. gruntów: 256/7, 256/31,

 

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście 
lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , 
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro, pokój nr 205 , w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
lub umieszczenia obwieszczenia w BIP .

 

                                                                                                                                                  z up. STAROSTY

                                                                                                                                             /-/ podpis nieczytelny

                                                                                                                                                     Beata Kownacka

                                                                                                                                          Naczelnik Wydziału Architektury 

                                                                                                                                          Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowanie

(osobiście i telefonicznie) odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,

przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205, tel. 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                                 -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek               -              10.00 - 14.00

- piątek                                           -                7.00 - 11.00

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (14/12/2017 00:00:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (14/12/2017 08:39:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Maria Tomaszewska (14/12/2017 09:12:35)
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów  na członków Komisji Konkursowej  do oceny ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2017 r.

 

Ogłoszenie oraz formularz zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.

Ogłoszenie 

Formularz zgłoszenia kandydata 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (06/10/2016 11:12:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (06/10/2016 11:14:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:51:20)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 4 października 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2017 r.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 31 października 2016 r. 

 

Poniżej do pobrania: 

- uchwała

- druk oferty

- oświadczenia  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (05/10/2016 11:48:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (05/10/2016 12:01:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (26/01/2017 12:58:48)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wydaniu zezwolenia nr 6/2016 z dnia 15.09.2016 w sprawie zmiany decyzji nr 1/2015 z dnia 30.07.2015 r.

Kościan, dnia 19.09.2016 r.

ABŚ.6740.42.7.2016                                                                        

ZAWIADOMIENIE

                            

     Na podstawie art. 11f , ust. 3 ,  ust. 4  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  ( t. j. Dz.U.2015.2031. ) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23) ,

zawiadamiam

 

że w związku ze złożonym dnia 17 czerwca 2016  r. w  Starostwie Powiatowym w Kościanie, wnioskiem:

Wójta Gminy Kościan

 

została wydana dnia 15 września 2016 r. decyzja administracyjna nr 6/2016

( sygnatura akt sprawy:  ABŚ.6740.42.7.2016 )

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

zmieniającej decyzję nr 1/2015 z dnia 30.07.2015 r. , znak: ABŚ.6740.42.4.2015,

 

dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 579540P

- ul. Pocztowej w Racocie

                         na długości 1087,13 m, od km 0+000,00 do km 1+087,13

 

w zakresie zmiany przebiegu drogi od km 0+050,00 do km 0+120,00,

                                                                                          

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan - obszar wiejski

obręb 0024 Racot,

arkusz nr 1, nr ewid. gruntów: 87/6, 193

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 7173,

arkusz nr 3, nr ewid. gruntów: 86/8,  86/32,  86/33,  88/3, 88/4,  88/6,  89/1, 89/2, 90,  91/1, 91/2, 

                                               92/1, 92/2, 101/2, 102, 103, 104, 105/1, 108/1, 109/4,

 

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części , w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

 

Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej:

-          obręb 0024 Racot, arkusz mapy nr 3,  nr geod. gruntów: 90, (90/2, 90/1);

-          obręb 0024 Racot, arkusz mapy nr 2, nr geod. gruntów: 7173 (7173/3, 7173/2, 7173/1);

-          obręb 0024 Racot, arkusz mapy nr 3, nr geod. gruntów: 92/2 (92/3, 92/4);

 

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-          w kolumnie nr 1 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-          w kolumnie nr 2  podano nr działek powstałych po podziale;

-          w kolumnie nr 2 tłustym drukiem zaznaczono działki niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

Nieruchomość, która w całości staje się z mocy prawa własnością Gminy Kościan - działka nr geod.  92/1.

 

Decyzja zatwierdza projekt budowlany zamienny,

w zakresie zmiany przebiegu drogi od km 0+050,00 do km 0+120,00,

dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 579540P

ul. Pocztowej w Racocie

zlokalizowanej po zmianach na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan - obszar wiejski, obręb 0024 Racot

arkusz nr 1, nr ewid. gruntów: 87/6, 193

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 7173/2,

arkusz nr 3, nr ewid. gruntów: 86/8,  86/32,  86/33,  88/3, 88/4,  88/6,  89/1, 89/2, 90/1,  91/1,

                                                          91/2,  92/1, 92/3, 101/2, 102, 103, 104, 105/1, 108/1, 109/4,

Jednocześnie informuję, że:

 

-          ustalono termin , odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości

i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń , na 120 dni od dnia , w którym ww. decyzja stała się ostateczna;

-          zgodnie z art.18 ust.1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia :

 

a)      doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,   której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności ,

b)      doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo ,

c)      w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna,

 

-          wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;

 

-    decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na  

      Własność Skarbu  Państwa, wydaje Starosta Kościański ( Wydział Geodezji , Kartografii ,  

      Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami, tel. 0-65-511-08-84 );

-          jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna,

prawa te wygasają ;

-          jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa , albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste , użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Zapoznanie się z treścią wydanej decyzji winno nastąpić w terminie  czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205 .
 
Nr akt sprawy : ABŚ.6740.42.7.2016 
                                                                                                                                                            

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz.U.2015.2031. )

oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23) , zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej .

 

 
 
Otrzymują:
1.        strony  wg rozdzielnika
2.       aa

 

Sprawę prowadzi: Maria Tomaszewska  tel 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie) 
odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej nr 38, II piętro, pokój nr 205 

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                     -             8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek    -           10.00 - 14.00

- piątek                              -             7.00 - 11.00

lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (26/09/2016 13:53:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (26/09/2016 13:56:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:50:47)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wydaniu zezwolenia nr 5/2016 z dnia 13.09.2016 r.

Kościan, dnia 13.09.2016 r.

ABŚ.6740.42.5.2016                                                           

ZAWIADOMIENIE

                            

     Na podstawie art. 11f , ust. 3 ,  ust. 4  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  ( t. j. Dz.U.2015.2031. ) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23) ,

zawiadamiam

 

że w związku ze złożonym dnia 01 lipca 2016  r. w  Starostwie Powiatowym w Kościanie , wnioskiem:

BURMISTRZA MIASTA  KOŚCIANA

Al. Kościuszki nr 22,  64-000 Kościan

 

została wydana dnia   13 września 2016 r. decyzja administracyjna nr 5/2016

( sygnatura akt sprawy:  ABŚ.6740.42.5.2016 )

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na

           

rozbudowie drogi gminnej - ul. Podgórnej w Kościanie

                                             wraz z budową kanalizacji deszczowej

od km 0+000 do km 0+550

                       

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach,

oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

jednostka ewidencyjna:  301101_1.  Miasto Kościan

obręb: 0001 Miasto Kościan

arkusz nr 24,   nr ewid. gruntów: 2395, 2396, 2397, 2399,  2400, 2405/1,

                                                      2406/1, 2407/1, 4316, 4327, 4349,

arkusz nr 25,   nr ewid. gruntów: 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2526/4, 2526/5, 4312,

arkusz nr 27,  nr ewid. gruntów:  2394/3, 2471,          

 

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części , w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

 

jednostka ewidencyjna:  301101_1.  Miasto Kościan

obręb: 0001 Miasto Kościan

arkusz nr 24,   nr ewid. gruntów: 2395 (2395/1, 2395/2);  2396 (2396/1, 2396/2); 

                                                     2397 (2397/1, 2397/2);  2399 (2399/1, 2399/2); 

                                                     2400 (2400/1, 2400/2);

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-          w kolumnie nr 1 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-          w kolumnie nr 2  podano nr działek powstałych po podziale;

-          w kolumnie nr 2 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność Powiatu Kościańskiego niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww inwestycję przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

 

jednostka ewidencyjna:  301101_1.  Miasto Kościan

obręb: 0001 Miasto Kościan

       arkusz nr 24,   nr ewid. gruntów: 2395/1, 2396/1, 2397/1, 2399/1,  2400/1, 2405/1,

                                                      2406/1, 2407/1, 4316, 4327, 4349,

arkusz nr 25,   nr ewid. gruntów: 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2526/4, 2526/5, 4312,

arkusz nr 27,  nr ewid. gruntów:  2394/3, 2471,

 

Jednocześnie informuję, że:

 

-          ustalono termin , odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości

i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń , na 120 dni od dnia , w którym ww. decyzja stała się ostateczna;

-          zgodnie z art.18 ust.1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia :

 

a)      doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,   której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności ,

b)      doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo ,

c)      w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna,

 

-          wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;

 

-    decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na  

      Własność Skarbu  Państwa, wydaje Starosta Kościański ( Wydział Geodezji , Kartografii ,  

      Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami, tel. 0-65-511-08-84 );

-          jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna,

prawa te wygasają ;

-          jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa , albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste , użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Zapoznanie się z treścią wydanej decyzji winno nastąpić w terminie  czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205 .
                                                                                                                                                            

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz.U.2015.2031. )

oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23) , zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Urzędzie Miasta Kościana ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej .

 

Sprawę prowadzi: Maria Tomaszewska  tel 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie) 
odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej nr 38, II piętro, pokój nr 205 

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                              -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek           -              10.00 - 14.00

- piątek                                          -                7.00 - 11.00

lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (26/09/2016 13:29:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (26/09/2016 13:35:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:50:22)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wydaniu zezwolenia nr4/2016 z dnia 08.09.2016

Kościan, dnia 09.09.2016 r.

ABŚ.6740.42.4.2016                                                                        

ZAWIADOMIENIE

                            

     Na podstawie art. 11f , ust. 3 ,  ust. 4  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  ( t. j. Dz.U.2015.2031. ) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23) ,

zawiadamiam

że w związku ze złożonym dnia 13 czerwca 2016  r. w  Starostwie Powiatowym w Kościanie, wnioskiem:

Wójta Gminy Kościan

 

została wydana dnia 08 września 2016 r. decyzja administracyjna nr 4/2016

( sygnatura akt sprawy:  ABŚ.6740.42.4.2016 )

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na

budowie dróg gminnych w Racocie

                                                                                          

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewid. gruntów:

 

1. droga gminna nr 579583P - na długości 672,53 m, od km 0+000,00 do km 0+672,53

2. drogi gminnej nr 579539P - na długości 849,74 m, od km 0+000,00 do km 0+849,74

3. drogi gminnej nr 579581P - ulica Morelowa - na długości 231,51 m,

    od km 0+000,00 do km 0+231,51

4. droga gminna nr 579582P - ulica Czereśniowa - na długości 211,25 m,

    od km 0+000,00 do km 0+211,25

5. droga gminna nr 579541P - Osiedle 2000 - trzy odcinki o długości 396,13

    - odcinek nr 1 - od km 0+000,00 do km 0+096,62

    - odcinek nr 2 - od km 0+000,00 do km 0+184,63

    - odcinek nr 3 - od km 0+000,00 do km 0+114,88

 

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewid gruntów:

 

jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan - obszar wiejski 

-          obręb 0024 Racot

arkusz nr 1, nr ewid. gruntów: 317, 

arkusz nr 3, nr ewid. gruntów: 256/26, 261/7, 261/6, 261/5, 256/11, 261/3, 261/4, 260/7, 261/79, 261/78, 261/77, 261/76, 261/73, 263/29, 7192, 313/1, 261/104, 311/3, 261/126, 261/127, 261/129, 261/112, 261/131, 261/133, 261/106, 261/111, 261/110, 311/8, 260/9, 263/39, 263/49, 260/3, 263/4, 311/18, 256/21, 311/7, 314, 261/37, 316/1, 263/6, 261/98, 261/100, 261/102,

 

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części , w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej:

 

-          jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan - obszar wiejski

obręb 0024 Racot, arkusz nr 3

nr ewid. gruntów: 256/11 (256/29, 256/30); 256/26 (256/27, 256/28);

260/7 (260/24, 260/25, 260/26); 261/3 (261/141, 261/142); 261/4 (261/143, 261/144);

261/5 ( 261/139, 261/140); 261/6 (261/137, 261/138); 261/7 (261/135, 261/136);

261/73 (261/153, 261/152); 261/76 (261/151, 261/152); 261/77 (261/149, 261/150);

261/78 (261/147, 261/148); 261/79 ( 261/145, 261/146); 263/29 ( 263/58, 263/59);

7192 ( 7192/1, 7192/2);

                            

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-          w kolumnie nr 1 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-          w kolumnie nr 2  podano nr działek powstałych po podziale;

-          w kolumnie nr 2 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność Powiatu Kościańskiego niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Gminy Kościan,

 

-          jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan - obszar wiejski

obręb 0024 Racot, arkusz nr 3

 

     nr ewid. gruntów: 261/37;

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww inwestycję przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

 

jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan - obszar wiejski

 

1. droga gminna nr 579583P - na długości 672,53 m, od km 0+000,00 do km 0+672,53

2. drogi gminnej nr 579539P - na długości 849,74 m, od km 0+000,00 do km 0+849,74

3. drogi gminnej nr 579581P - ulica Morelowa - na długości 231,51 m,

    od km 0+000,00 do km 0+231,51

4. droga gminna nr 579582P - ulica Czereśniowa - na długości 211,25 m,

    od km 0+000,00 do km 0+211,25

5. droga gminna nr 579541P - Osiedle 2000 - trzy odcinki o długości 396,13

    - odcinek nr 1 - od km 0+000,00 do km 0+096,62

    - odcinek nr 2 - od km 0+000,00 do km 0+184,63

    - odcinek nr 3 - od km 0+000,00 do km 0+114,88

 

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach,

oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan - obszar wiejski

 

obręb 0024 Racot

 

arkusz nr 1, nr ewid. gruntów: 317,

 

arkusz nr 3, nr ewid. gruntów: 256/27, 261/135, 261/137, 261/139, 256/29, 261/141, 261/143, 260/24, 260/25, 261/145, 261/147, 261/149, 261/151, 261/153, 263/58, 7192/1, 313/1, 261/104, 311/3, 261/126, 261/127, 261/129, 261/112, 261/131, 261/133, 261/106, 261/111, 261/110, 311/8, 260/9, 263/39, 263/49, 260/3, 263/4, 311/18, 256/21, 311/7, 314, 261/37, 316/1, 263/6, 261/98, 261/100, 261/102,

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

-          ustalono termin , odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości

i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń , na 120 dni od dnia , w którym ww. decyzja stała się ostateczna;

-          zgodnie z art.18 ust.1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia :

 

a)      doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,   której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności ,

b)      doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo ,

c)      w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna,

 

-          wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;

 

-    decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na  

      Własność Skarbu  Państwa, wydaje Starosta Kościański ( Wydział Geodezji , Kartografii ,  

      Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami, tel. 0-65-511-08-84 );

-          jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna,

prawa te wygasają ;

-          jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa , albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste , użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Zapoznanie się z treścią wydanej decyzji winno nastąpić w terminie  czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205 .
 
Nr akt sprawy : ABŚ.6740.42.4.2016 
                                                                                                                                                            

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz.U.2015.2031. )

oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23) , zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej .

 

 
 
 
Otrzymują:
1.        strony  wg rozdzielnika
2.       aa

 

Sprawę prowadzi: Maria Tomaszewska  tel 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie) 
odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej nr 38, II piętro, pokój nr 205 

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                     -             8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek    -           10.00 - 14.00

- piątek                              -             7.00 - 11.00

lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (26/09/2016 13:22:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (26/09/2016 13:26:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:50:06)
Informacja dot. udziału społeczeństwa przed wydaniem postanowienia RDOś dot. przebudowy linii kolejowej od km 123,300 do km 131,080 Kościan-Czempiń

Nr akt sprawy : ABŚ.6740.1.107.2015                                                        Kościan, dnia 09.09.2016r.

 
I N F O R M A C J A
 
na podstawie art. 33-36 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz.U.2016.353 t.j.  )
 
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o możliwości udziału społeczeństwa 
 
przed wydaniem postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: 
 

przebudowy szlaku Kościan – Czempiń od km 123,300 do km 131,080 w zakresie robót drogowych, elektroenergetycznych do 1 kV, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, obiektów budowlanych, zewnętrznych sieci i instalacji na działkach w Kościanie nr ewid. działek: 2624, 2594/2, 2594/1, 2656/2, 2655/2, 2653/2, 2650/1, 2608/2, 2644/1, 2644/2, 2667/4, 2668/4, 2668/2, 2771/2, 3244/6, 3274/2, 3364/6, 3364/13, w Nowych Oborzyskach nr ewid. działki 44/2, w Starych Oborzyskach nr ewid. działek: 152/5, 152/16, 262/2, 201/3, 260, 90/10, 90/12.

 

w ramach zadania „ Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”

 

Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę prowadzone jest na wniosek Inwestora:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , ul. Targowa nr 74,

03-734 Warszawa z dnia 01.12.2015 r.

 

Zapoznanie się z zebranym materiałem w tej sprawie winno nastąpić w terminie do dnia 03.10.2016 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 208 .

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski .

 

Po upływie tego terminu tut. organ przekaże uwagi i wnioski Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu , jako organu właściwego do ich rozpatrzenia przed wydaniem postanowienia przez RDOŚ w Poznaniu  , zgodnie z art. 90  ustawy z dnia 03 października 2008 ro udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz.U.2016.353 t.j. )

 

 

 

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowanie

(osobiście i telefonicznie) odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,

przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 208, tel. 65 512 74 28,  wew. 42

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                             -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek          -              10.00 - 14.00

- piątek                                         -                7.00 - 11.00

 
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Los (09/09/2016 11:06:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Los (09/09/2016 11:06:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:49:50)
Zawiadomienie GN.II.6852/1/2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (30/08/2016 11:48:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (30/08/2016 11:48:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:49:13)
Zawiadomienie GN.II.6852/13/2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (30/08/2016 11:47:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (30/08/2016 11:47:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:48:55)
Decyzja GN.II.6853.24.2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (16/08/2016 08:55:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (16/08/2016 08:55:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:48:38)
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (12/08/2016 13:02:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (12/08/2016 13:02:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:48:22)
Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanych poniżej działek, stanowiących własność Powiatu Kościańskiego położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza województwo wielkopolskie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, dla których w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr PO1K/00039545/3. Dział III i IV księgi – bez obciążeń.

Termin pierwszego przetargu – 20 lipca 2016 roku.

L.p.

Położenie

Nr księgi wieczystej

Nr działek

Powierzchnia działek w m2

Ceny wywoławcze działek w zł.

(netto)

Wadium w zł.

1

Śmigiel

PO1K/00039545/3

1846/5

746

67 140,00

13 400,00

2

1846/6

664

59 760,00

11 900,00

3

1846/7

820

73 800,00

14 700,00

4

1846/8

800

72 000,00

14 400,00

5

1846/9

800

72 000,00

14 400,00

6

1846/10

841

75 690,00

15 100,00

7

1846/11

726

65 340,00

13 000,00

8

1846/13

943

84 870,00

16 900,00

9

1846/14

772

69 480,00

13 800,00

10

1846/15

795

71 550,00

14 300,00

11

1846/16

780

70 200,00

14 000,00

12

1846/17

764

68 760,00

13 700,00

13

1846/18

762

68 580,00

13 700,00

14

1846/19, 1847/3

771

69 390,00

13 800,00

15

1847/4, 1846/20

878

79 020,00

15 800,00

16

1846/22, 1846/23, 1843/12

883

79 470,00

15 800,00

* do wylicytowanej ceny działek doliczone zostanie 23 % podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki nr 22 w sali nr 120 dnia 06 września 2016 roku od godz. 9 00.

Wadium wpłacić należy przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr 30 8666 0004 0108 1155 2000 0006 z podaniem numeru geodezyjnego działki, której wpłacone wadium dotyczy, przy czym za prawidłowo wpłacone uznaje się wadium, które wpłynie na rachunek bankowy Starostwa do dnia 01 września 2016 roku.

W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wpłaciły wadium na nieruchomość, która jest licytowana.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się do zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki nr 22, pok. nr 22 tel. (65) 5110-884 w. 23 lub na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (28/07/2016 10:03:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (28/07/2016 10:05:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:48:05)
Zarząd Powiatu Kościańskiego informuje, że dnia 19 lipca 2016 roku w siedzibie...

Zarząd Powiatu Kościańskiego informuje, że dnia 19 lipca 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki nr 22  wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Nietążkowie oznaczonej nr ewidencyjnym 784 w celu jej sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W/w nieruchomość została przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność usługową.

Wykaz podlega wywieszeniu w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (21/07/2016 13:37:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (21/07/2016 13:37:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:47:39)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania...

Kościan, dnia 19.07.2016 roku

 

GN.II.6853/24/15

 

 

OGŁOSZENIE  STAROSTY  KOŚCIAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Nowym Dworze gminie Krzywiń.

 

               Na podstawie: art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. z 2016 roku, poz.23) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3 oraz art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 1774, ze zm.) Starosta Kościański zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu działająca przez pełnomocnika  Tomasza Gajewskiego PBE Elbud Poznań S.A.  zostało wszczęte postepowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 377  położonej w Nowym Dworze  gmina Krzywiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą Kw  Krzywiń wykaz 488, gdzie ujawnionym właścicielem jest Szpet Mikołaj.  Szpet Mikołaj zmarł  12.03.1939.

             W świetle powyższego organ uznał , że przedmiotowa nieruchomość ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

               Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 114 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami  informacja o zamiarze  ograniczenia sposobu korzystania z wymienionej nieruchomości dnia 09.11. 2015 roku została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres dwóch miesięcy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, zamieszczona w prasie o zasięgu ogólnopolskim - Gazeta Wyborcza oraz na stronach internetowych Starostwa www.powiatkoscian.pl.

              Ponieważ w  terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starosty Kościańskiego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, wszczęto niniejsze postępowanie.

              Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Starosta Kościański informuje, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania, w oparciu o art. 124 ust.1 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774  ze zm) decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 377  położonej w  Nowym Dworze gmina Krzywiń.

            W związku z powyższym informuję, że dokumentacja zgromadzona w wyżej wymienionym postępowaniu jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kościanie - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Al. T. Kościuszko nr 22, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach od 815 do 1445.

   W wyżej podanym terminie zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 10 § 1 wyżej powołanej ustawy.

             Informuję ponadto, że po tym terminie na podstawie zgromadzonych dokumentów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie. Pragnę nadmienić, że wyżej wspomniana możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia, którego zależne jest rozstrzygnięcie sprawy przez organ administracyjny.

              Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 4 sierpnia  2016 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul; Al. Tadeusza Kościuszki nr 22 oraz publikuje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościanie www.powiatkoscian. pl.

 

Otrzymuje;
1 .Tomasz Gajewski

    SAG Elbud S.A. Poznań

    Ul. Zakładowa nr 10

    62-064 Plewiska

2. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń

3. a/a

 

 

- Załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (20/07/2016 15:35:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (20/07/2016 15:35:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:47:24)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania...

Kościan, dnia 19.07.2016 roku

 

GN.II.6853/25/15

 

 

OGŁOSZENIE  STAROSTY  KOŚCIAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Rąbiniu gminie Krzywiń.

 

               Na podstawie: art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. z 2016 roku, poz.23) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3 oraz art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 1774, ze zm.) Starosta Kościański zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu działająca przez pełnomocnika  Tomasza Gajewskiego PBE Elbud Poznań S.A.  zostało wszczęte postepowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr  223/2 położonej w Rąbiniu  gmina Krzywiń.

Na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów stwierdzono, że w/w nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Jak wynika z zapisów ewidencji gruntów i budynków  właścicielem tej działki jest Skarb Państwa.

             W świetle powyższego organ uznał , że przedmiotowa nieruchomość ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

              Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 114 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami  informacja o zamiarze  ograniczenia sposobu korzystania z wymienionej nieruchomości dnia 09.11. 2015 roku została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres dwóch miesięcy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, zamieszczona w prasie o zasięgu ogólnopolskim - Gazeta Wyborcza oraz na stronach internetowych Starostwa www.powiatkoscian.pl.

              Ponieważ w  terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starosty Kościańskiego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, wszczęto niniejsze postępowanie.

              Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Starosta Kościański informuje, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania, w oparciu o art. 124 ust.1 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774  ze zm) decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 223/2  położonej w  Rąbiniu gmina Krzywiń.

              W związku z powyższym informuję, że dokumentacja zgromadzona w wyżej wymienionym postępowaniu jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kościanie - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Al. T. Kościuszko nr 22, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach od 815  do 1445.

     W wyżej podanym terminie zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 10 § 1 wyżej powołanej ustawy.

              Informuję ponadto, że po tym terminie na podstawie zgromadzonych dokumentów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie. Pragnę nadmienić, że wyżej wspomniana możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia, którego zależne jest rozstrzygnięcie sprawy przez organ administracyjny.

              Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia  20 lipca 2016 roku do dnia 4 sierpnia  2016 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul; Al. Tadeusza Kościuszki nr 22 oraz publikuje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościanie www.powiatkoscian. pl.

 

Otrzymuje;
1 .Tomasz Gajewski

    SAG Elbud S.A. Poznań

    Ul. Zakładowa nr 10

    62-064 Plewiska

2. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń

3. a/a 

 


 

Sprawę prowadzi Jurga Danuta

Tel (65) 5110 - 884 wew. 23

 

- Załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (20/07/2016 15:33:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (20/07/2016 15:33:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:47:10)
Starosta Kościański informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy alei Tadeusza Kościuszki nr 22, dnia 30 czerwca 2016 roku wywieszona wykaz działek...

Starosta Kościański informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy alei Tadeusza Kościuszki nr 22, dnia 30 czerwca 2016 roku wywieszona wykaz działek Skarbu Państwa położonych w Donatowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na uzupełnienie działek sąsiednich.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (04/07/2016 10:29:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (04/07/2016 10:29:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:46:53)
Zarząd Powiatu Kościańskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego...

Zarząd Powiatu Kościańskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie  przy al. Tadeusza Kościuszki nr 22, dnia 20 czerwca 2016 roku  wywieszono  wykaz nieruchomości stanowiących  własność Powiatu Kościańskiego położonych  w:

- Śmiglu przy ul. Kościuszki  -  działka  nr 509/1 o pow. 0,0002 ha,

- Nietążkowie przy ul. Arciszewskich nr 14/9 - lokal mieszkalny,

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (20/06/2016 08:56:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (20/06/2016 08:57:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:46:38)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania GN-II.683.7.2015

Kościan, dnia 05 maja 2016 r.

Dot. spr: GN II 683.7.2015


D E C Y Z J A


       Na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016.23) w związku z art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2031), art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a i 2, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015.1774 z późn. zm.)

 

Starosta Kościański

1. Ustala odszkodowanie w wysokości 85 377,42 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem 42/100) za udział w wysokości 11/12 w prawie własności nieruchomości położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym nr 759/1 o powierzchni 0.0720 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1K/00000325/3  Sądu Rejonowego w Kościanie przejętej z mocy prawa przez Gminę Miejską Kościan na podstawie decyzji Starosty Kościańskiego nr 2/2015 sygn. spr. ABŚ.6740.42.2.2015 z dnia 03 września 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej G586608 wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy M. Skłodowskiej pomiędzy ulicami F. Marciniaka i Gwardii Ludowej

2.   Orzeka o wpłacie ustalonego w pkt 1 odszkodowania do depozytu sądowego, na podsta- wie art. 133 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po uzyskaniu zezwolenia Sądu Rejonowego w Kościanie na złożenie w/w kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

3.  Zobowiązanym do wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość jest Burmistrz Miasta Kościana, jednorazowo i w kwocie wskazanej w pkt 1 niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

4.  Do skutków zwłoki lub opóźnienia w wypłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

 

UZASADNIENIE

Decyzją Starosty Kościańskiego nr 2/2015 z dnia 03 września 2015 roku sygn. spr. ABŚ.6740.42.2.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości położonej w Kościanie, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu 759 o powierzchni 0.2538 ha. Powstała w wyniku podziału działka nr 759/1 o powierzchni 0.0720 ha została przeznaczona pod budowę drogi gminnej G586608 wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. M. Skłodowskiej-Curie pomiędzy ulicami F. Marciniaka i Gwardii Ludowej i stała się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kościan z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 

W związku z powyższym Starosta Kościański wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania przysługującego współwłaścicielom przejętej nieruchomości, objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej figurującej w księdze wieczystej PO1K/00000325/3 - Józef Kaczmarek po 3/12 części, Henryk Kaczmarek po 3/12 części, Mieczysław Kaczmarek po 3/12 części, Leokadia Kaczmarek po 1/12 części, Mirosława Gerwel po 1/12 części i Włodzimierz Kaczmarek po 1/12 części.

 Rzeczoznawca majątkowy Irena Jakubiak (upr. nr 2352) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego określiła wartość przejętej na rzecz Gminy Miejskiej Kościan, nieruchomości na kwotę 93 139,00 złotych. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględniła jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.   

Z uwagi na brak na rynku lokalnym transakcji nieruchomościami drogowymi, wartość nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem wyceny określa się przyjmując jako przeznaczenie nieruchomości wycenianej przeznaczenie nieruchomości przeważające wśród gruntów przyległych. Wyceniana nieruchomość gruntowa całą powierzchnią przylega do gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wartość nieruchomości wycenianej określono w podejściu porównawczym, metodą porównania parami. Powyższa wartość została oszacowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sposób sporządzenia operatu został przez rzeczoznawcę uzasadniony. 

Wartość 11/12 udziału z całości nieruchomości opisanej w księdze wieczystej PO1K/00000325/3 oznaczonej nr 759/1 wynosi 85 377,42 złotych.

Kwota odszkodowania podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art. 18 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Zgodnie z art. 132 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji dokonuje podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, w tym przypadku Burmistrz Miasta Kościana.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że Henryk Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Leokadia Kaczmarek, Mirosława Gerwel nie żyją, a Mieczysław Kaczmarek - nieznany z miejsca pobytu od czasów II wojny światowej i nie przeprowadzono postępowania spadkowego, należy zatem uznać - na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, iż przejęta pod drogę nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Na dzień wydania decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej nieruchomość nie posiadała uregulowanego stanu prawnego.

W dniu 18 marca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej zamieszczono zawiadomienie Starosty Kościanskiego o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia z całym materiałem dowodowym, jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W terminie tym nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego.  

Ponadto mając na uwadze zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym wszystkim osobom, które rościłyby sobie prawo do własności przedmiotowej nieruchomości zastosowano procedurę zawiadamiania stron, przewidzianą w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Przepisem szczególnym zezwalającym na stosowanie tej procedury w omawianej sprawie jest art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego. Zgodnie z art. 118a ust. 2 i 3 w/w ustawy odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. przez obwieszenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie Al. Kościuszki nr 22 oraz na stronie internetowej tut. urzędu www.powiatkoscian.pl).

Decyzję uważa się za doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni, od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

Otrzymują:

1.       Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

2.       Krystyna Kaczmarek-Kasperska

3.       Jerzy Kaczmarek

ul. Sarmacka 8f/9

61-616 Poznań

4.       Teresa Kaczmarek

5.       Janusz Kaczmarek

ul. Szamotulska 12

62-090 Rokietnica

6.       Leszek Kaczmarek

ul. Brandstaettetera 4

61-659 Poznań

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (06/05/2016 11:41:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (06/05/2016 11:45:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:46:22)
Zawiadomienie GN-II.683.6.2015

Kościan, dnia 27 kwietnia 2016 roku

 

 

Dot. spr.: GN-II.683.6.2015

 

Zawiadomienie Starosty Kościańskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23) w związku z art.113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2015.1774 ze zm.) Starosta Kościański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w Racocie oznaczoną numerem geodezyjnym 92/1 o powierzchni 0,0115 ha, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie Kw Nr PO1K/000004708/0 przejętą na rzecz Gminy Kościan na podstawie decyzji Starosty Kościańskiego Nr 1/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku sygn. spr: ABŚ.6740.42.4.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 579540P w Racocie ul. Pocztowa od km 0+000,00 do km 1+087,13.

            W dziale II księgi wieczystej PO1K/000004708/0 jako właściciele nieruchomości wpisani są: Wanda Idziak c. Stanisława i Marianny oraz Stanisław Idziak s. Józefa i Stanisławy - wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Stanisław Idziak nie żyje, a po zmarłym nie przeprowadzono postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

            Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ustępu 7 stosuje się, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym nieruchomość położona w Racocie oznaczona numerem ewidencyjnym 92/1 została uznana jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

            Zgodnie z dyspozycją art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze wszczęcia postępowania o ustalenie odszkodowania za przejętą nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 2 miesięcy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w siedzibie urzędu Gminy Kościan, zamieszczona w prasie o zasięgu ogólnopolskim - Dziennik Gazeta Prawna oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiatkoscian.pl.

            W okresie dwóch miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

            W myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2031) nieruchomości wydzielone pod inwestycję drogową decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stają się z mocy prawa własnością gminy w odniesieniu do dróg gminnych z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

            Art. 18 przywołanej ustawy stanowi, iż wysokość odszkodowania, o której mowa w art. 12 ust. 4a ustala się wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej odszkodowanie.

Do ustalenia wartości mają zastosowanie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Ustalenia wartości nieruchomości dokonał powołany przez Starostę Kościańskiego rzeczoznawca majątkowy, stosownie do art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Kościański mając na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadamia wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo do własności w/w nieruchomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą przez Gminę Kościan pod drogę gminną.

Wobec powyższego informuję, że dokumentacja zgromadzona w w/w postępowaniu jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kościanie - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami al. Kościuszki 22 tel. (65) 511-08-84 w. 23 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W w/w terminie zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłosić uwagi w przedmiocie postępowania. Pragnę zaznaczyć, że wspomniana możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszania żądań jest prawem strony a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest rozstrzygnięcie sprawy przez organ administracyjny.

            Jednocześnie Starosta Kościański wyjaśnia, że jeżeli uprawnione osoby nie zgłoszą swoich praw do dnia wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, kwota odszkodowania zostanie wpłacona do depozytu sądowego na okres 10 lat. W przypadku niepodjęcia w wyznaczonym okresie kwoty odszkodowania z depozytu - z mocy prawa przepadnie ona na rzecz Skarbu Państwa.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie al. Kościuszki nr 22 oraz na stronie internetowej tut. urzędu www.powiatkoscian.pl , przy czym zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

            Ponadto należy stwierdzić, że zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele lub pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

W razie zaniedbania określonego wyżej obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują

1. Wanda Idziak

  ul. Pocztowa 1

  Racot

  64-000 Kościan

  

2. Wójt Gminy Kościan

  ul. Młyńska 15

  64-000 Kościan

 

3. a/a

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (28/04/2016 12:41:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (28/04/2016 12:45:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:45:51)
Starosta Kościański informuje, że dnia 21 kwietnia 2016 roku, na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 22 wywieszono wykazy nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Kościański informuje, że dnia 21 kwietnia 2016 roku, na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 22 wywieszono wykazy nieruchomości Skarbu Państwa:

1)    - działki nr 214/3 położonej w Starym Tarnowie gminie Czempiń przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat

2)    - działki nr 500 położonej w Karśnicach gminie Śmigiel przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

 

Kościan, dnia 21.04.2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (21/04/2016 12:22:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (21/04/2016 12:24:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:45:30)
Ogłoszenie GN.II.6853.25.15

Kościan, dnia 09.02.2016 roku

 

Nasz znak: GN.II.6853.25.15

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie: art. 114 ust.3 i 4,w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

 

Zawiadamia o zamiarze wszczęcia, na wniosek ENEA Operatora Sp. z o.o. w Poznaniu, postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania z podanych niżej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

 

- działki położonej w Rąbiniu gmina Krzywiń oznaczonej numerem 223/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Kościanie brak jest księgi wieczystej jak również zbioru dokumentów, co oznacza w myśl art. 113 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm), że jest to nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,

 

- działki nr 377 położonej w Nowym Dworze gmina Krzywiń, dla której Sąd Rejonowy w Ko ścianie prowadzi księgę wieczystą Kw Krzywiń wykaz 488  gdzie wpisanym właścicielem jest Szpet Mikołaj zmarły 12.03.1939 roku,

 

poprzez udzielenie spółce ENEA Operator w Poznaniu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez te nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej - napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Leszno Gronowo - Śrem Helenki - Śrem HCP, jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ust.2 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby które wykażą,  że  przysługują im prawa rzeczowe do opisanych wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu z ich korzystania.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

 

                                                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                                                   /-/Czesław Marcinkowski

                                                                                                                   Geodeta Powiatowy

                                                                                                                   Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

                                                                                                                  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (18/04/2016 08:53:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (18/04/2016 08:59:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:45:14)
Zarząd Powiatu Kościańskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego

Zarząd Powiatu Kościańskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki nr 22,  dnia  14.04. 2016 roku,  na okres 21 dni wywieszono wykaz  położnych w Śmiglu przy ul. Andrzeja Dudycza  16  działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

 

Kościan, dnia 12.04.2016 roku 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (12/04/2016 12:36:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (12/04/2016 12:36:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:44:57)
Decyzja GN-II.6853.26.2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 14:21:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 14:21:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:44:32)
Decyzja GN-II.6853.23.2015
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 14:13:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 14:15:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:44:17)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Kościan, dnia  16 marca 2016 roku

 

 

Dot. spr.: GN-II.683.7.2015

 

Zawiadomienie  Starosty Kościańskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

      Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.) w związku z art.113 ust. 6 i7, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2015.1774 ze zm.) Starosta Kościański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udziały w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 759/1 o powierzchni 0,0720 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie Kw Nr  PO1K/00000325/3 przejętej na rzecz Gminy Miejskiej Kościan  na podstawie decyzji Starosty Kościańskiego Nr 2/2015 z dnia 03 września 2015 roku sygn. spr: ABŚ.6740.42.2.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej G586608 wraz z budową kanalizacji  deszczowej  w  ulicy  M. Skłodowskiej  pomiędzy ulicami F. Marciniaka i G. Ludowej.

      W dziale II  księgi wieczystej PO1K/00000323/3 jako współwłaściciele nieruchomości wpisani są: Józef Kaczmarek s. Stanisława i Józefy w udziale 3/12, Henryk Kaczmarek s. Stanisława i Józefy w udziale 3/12,  Mieczysław Kaczmarek s. Stanisława i Józefy w udziale 3/12,  Leokadia Kaczmarek c. Stanisława i Józefy w udziale  1/12, Włodzimierz Kaczmarek s. Czesława i Leokadii w udziale 1/12, Mirosława Gerwel c. Czesława i Leokadii w udziale 1/12. 

Henryk Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Leokadia Kaczmarek, Mirosława Gerwel nie żyją, a Mieczysław Kaczmarek - nieznany z miejsca pobytu od czasów II wojny światowej.

      Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ustępu 7 stosuje się, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

      W związku z powyższym udziały w wysokości łącznej 11/12  w nieruchomości położonej w Kościanie oznaczonej numerem ewidencyjnym 759/1 zostały uznane  jako udziały o w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

      Zgodnie z dyspozycją art. 114 ust. 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze wszczęcia postępowania o ustalenie odszkodowania za przejęte udziały w gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym, została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 2 miesięcy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, zamieszczona w prasie o zasięgu ogólnopolskim- Gazeta Wyborcza oraz na stronie internetowej Starostwa  www.powiatkoscian.pl.

      W okresie dwóch miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. Wprawdzie  w aktach sprawy znajduje się  pismo Włodzimierza  Kaczmarka informujące o ewentualnych spadkobiercach, jednak na chwilę wydawania niniejszego zawiadomienia w księdze wieczystej figurują nadal osoby nieżyjące.

      W myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015.687 ze zm.) nieruchomości wydzielone pod inwestycję drogową decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stają się z mocy prawa własnością gminy w odniesieniu do dróg gminnych z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

       Art. 18 przywołanej ustawy stanowi, iż wysokość odszkodowania, o której mowa w art. 12 ust. 4a ustala się wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej odszkodowanie.   

      Do ustalenia wartości mają zastosowanie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Ustalenia wartości nieruchomości dokonał powołany przez Starostę Kościańskiego rzeczoznawca majątkowy, stosownie do art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

      W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Kościański mając na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadamia wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo do własności w/w nieruchomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - decyzji o ustaleniu odszkodowania za udziały w wysokości 11/12  w nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętej przez Gminę Miejską Kościan pod drogę gminną.

      Wobec powyższego informuję, że dokumentacja zgromadzona w w/w postępowaniu jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kościanie - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami al. Kościuszki 22 tel. (65) 511-08-84 w. 23 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

      W w/w terminie zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wypowiedzieć się  co do zebranych dowodów i materiałów, zgłosić uwagi w przedmiocie postępowania. Pragnę zaznaczyć, że wspomniana możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszania żądań jest prawem strony a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest rozstrzygnięcie sprawy przez organ administracyjny.

      Jednocześnie Starosta Kościański wyjaśnia, że jeżeli uprawnione osoby nie zgłoszą swoich praw do dnia wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, kwota odszkodowania zostanie wpłacona do depozytu sądowego na okres 10 lat. W przypadku niepodjęcia w wyznaczonym okresie kwoty odszkodowania z depozytu -  z mocy prawa przepadnie on na rzecz Skarbu Państwa

      Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie Al. Kościuszki nr 22  oraz na stronie internetowej  tut.  urzędu www.powiatkoscian.pl , przy czym  zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia

      Ponadto należy stwierdzić, że zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele lub pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

W razie zaniedbania określonego wyżej obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują

1.   Krystyna Kaczmarek- Kasperska

2.   Jerzy Kaczmarek

      ul. Sarmacka 8f/9

      61-616  Poznań

 

3.   Janusz Kaczmarek

4.   Renata Kaczmarek

      ul. Szamotulska nr 12

      62-090  Rokietnica

 

5.   Leszek Kaczmarek

      ul. Brandstaettetera  nr 4

      61-659  Poznań           

     

6.   Burmistrz Miasta Kościana

   Al. Kościuszki nr 22

   64-000   Kościan

 

   a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 13:56:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 13:56:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:44:02)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Kościan, dnia  16 marca 2016 roku

 

 

Dot. spr.: GN-II.683.8.2015

 

Zawiadomienie  Starosty Kościańskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

             Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.) w związku z art.113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2015.1774 ze zm.) Starosta Kościański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udziały w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 757/1 o powierzchni 0,0265 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie Kw Nr  PO1K/00000325/3 przejętej na rzecz Gminy Miejskiej Kościan  na podstawie decyzji Starosty Kościańskiego Nr 4/2015 z dnia 03 września 2015 roku sygn. spr: ABŚ.6740.42.1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej G586573 wraz z budową kanalizacji  deszczowej w ulicy Floriana Marciniaka.   

            W dziale II  księgi wieczystej PO1K/00000323/3 jako współwłaściciele nieruchomości wpisani są: Józef Kaczmarek s. Stanisława i Józefy w udziale 3/12, Henryk Kaczmarek s. Stanisława i Józefy w udziale 3/12,  Mieczysław Kaczmarek s. Stanisława i Józefy w udziale 3/12,  Leokadia Kaczmarek c. Stanisława i Józefy w udziale  1/12, Włodzimierz Kaczmarek s. Czesława i Leokadii w udziale 1/12, Mirosława Gerwel c. Czesława i Leokadii w udziale 1/12. 

Henryk Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Leokadia Kaczmarek, Mirosława Gerwel nie żyją, a Mieczysław Kaczmarek - nieznany z miejsca pobytu od czasów II wojny światowej.

          Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ustępu 7 stosuje się, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym udziały w wysokości łącznej 11/12  w nieruchomości położonej w Kościanie oznaczonej numerem ewidencyjnym 757/1 zostały uznane  jako udziały w nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym

        Zgodnie z dyspozycją art. 114 ust. 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze wszczęcia postępowania o ustalenie odszkodowania za przejęte udziały w gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym, została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 2 miesięcy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, zamieszczona w prasie o zasięgu ogólnopolskim- Gazeta Wyborcza oraz na stronie internetowej Starostwa  www.powiatkoscian.pl.

          W okresie dwóch miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. Wprawdzie w aktach sprawy znajduje się  pismo Włodzimierza  Kaczmarka informujące o ewentualnych spadkobiercach, jednak na chwilę wydawania niniejszego zawiadomienia w księdze wieczystej figurują nadal osoby nieżyjące.

          W myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2031 ze zm.) nieruchomości wydzielone pod inwestycję drogową decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stają się z mocy prawa własnością gminy w odniesieniu do dróg gminnych z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

 Art. 18 przywołanej ustawy stanowi, iż wysokość odszkodowania, o której mowa w art. 12 ust. 4a ustala się wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej odszkodowanie.   

Do ustalenia wartości mają zastosowanie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Ustalenia wartości nieruchomości dokonał powołany przez Starostę Kościańskiego rzeczoznawca majątkowy, stosownie do art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Kościański mając na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadamia wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo do własności w/w nieruchomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - decyzji o ustaleniu odszkodowania za udziały w wysokości 11/12  w nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętej przez Gminę Miejską Kościan pod drogę gminną.

Wobec powyższego informuję, że dokumentacja zgromadzona w w/w postępowaniu jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kościanie - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami al. Kościuszki 22 tel. (65) 511-08-84 w. 23 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W w/w terminie zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wypowiedzieć się  co do zebranych dowodów i materiałów, zgłosić uwagi w przedmiocie postępowania. Pragnę zaznaczyć, że wspomniana możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszania żądań jest prawem strony a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest rozstrzygnięcie sprawy przez organ administracyjny.

             Jednocześnie Starosta Kościański wyjaśnia, że jeżeli uprawnione osoby nie zgłoszą swoich praw do dnia wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, kwota odszkodowania zostanie wpłacona do depozytu sądowego na okres 10 lat. W przypadku niepodjęcia w wyznaczonym okresie kwoty odszkodowania z depozytu -  z mocy prawa przepadnie on na rzecz Skarbu Państwa

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie Al. Kościuszki nr 22  oraz na stronie internetowej  tut.  urzędu www.powiatkoscian.pl , przy czym  zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia

           Ponadto należy stwierdzić, że zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele lub pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

W razie zaniedbania określonego wyżej obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują

1.   Krystyna Kaczmarek- Kasperska

2.   Jerzy Kaczmarek

      ul. Sarmacka 8f/9

      61-616  Poznań

 

3.   Janusz Kaczmarek

4.   Renata Kaczmarek

      ul. Szamotulska nr 12

      62-090  Rokietnica

 

5.   Leszek Kaczmarek

      ul. Brandstaettetera  nr 4

      61-659  Poznań           

     

6.   Burmistrz Miasta Kościana

      Al. Kościuszki nr 22

      64-000   Kościan

 

   a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 13:33:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (18/03/2016 13:48:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:43:15)
OGŁOSZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krzywiniu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (09/02/2016 11:02:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (09/02/2016 11:02:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:42:58)
OGŁOSZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Jerce, dz. 815
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (09/02/2016 11:00:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (09/02/2016 11:00:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:42:40)
OGŁOSZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Jerce.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (09/02/2016 10:55:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (09/02/2016 10:55:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:39:02)
Starosta Kościański informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki nr 22, dnia 8 lutego 2016 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz położnej Czempiniu...
Starosta Kościański informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki nr 22, dnia 8 lutego 2016 roku   na okres 21 dni wywieszono wykaz położnej  Czempiniu  działki nr 934/16
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (05/02/2016 15:11:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Ślotała (05/02/2016 15:11:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:38:17)