logo
ucho   logo bip
Ogloszenia-obwieszczenia
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Passat rocznik 2007
Kościan, dnia 14.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 


1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO
POWIAT KOŚCIAŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIANIE
a) Adres: Kościan, Al. Kościuszki 22, tel.65 512 17 85
b) Godziny pracy:
Poniedziałek - w godzinach od 8:00 do 16:00
Od wtorku do piątku - w godzinach od 7:00 do 15:00

2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Samochód osobowy marki Volkswagen Passat 2,0 150KM, wersja Comfortline o numerze rejestracyjnym PKS 1A01, VIN: WVWZZZ3CZ7E219068, rok produkcji 2007, przebieg - 298.000 km, garażowany, serwisowany w autoryzowanym salonie Volkswagena (uzupełniona książka serwisowa), przegląd ważny do 08.03.2019 r., ubezpieczenie ważne do 26.04.2019, kolor srebrny metalik, manualna skrzynia biegów, automatyczne światła, tempomat, klimatyzacja Climatic półautomatyczna, tylne czujniki parkowania, instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym, kierownica wielofunkcyjna, tapicerka z weluru "Verona", wykończenie tablicy rozdzielczej "Black Point", wykończenie wnętrza drewnem i aluminium, dodatkowo Komplet kół letnich - felgi aluminiowe
Uszkodzony silniczek hamulca ręcznego.
Sprzedający wystawi fakturę VAT.

3. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
Składanie ofert: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, kancelaria - pokój nr 119, do dnia 28.02.2019 r. do godz. 9:50 lub przesłać do w.w. terminu na adres zamawiającego.
Otwarcie ofert: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, sala nr 120, w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10:00.

4. MIEJSCE I TERMIN ,W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEC SAMOCHÓD:
Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, w godzinach pracy Starostwa po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 65 512 08 25 wew. 13 lub 16.

5. WADIUM
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 26.02.2019 r. wadium w wysokości 990 PLN, wadium należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr konta 30 8666 0004 0108 1155 2000 0006 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie.
b) Sprzedający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego, datę uznania na rachunek sprzedającego (datę wpływu na konto), a nie dokonania polecenia przelewu.
c) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert.
d) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
e) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. CENA WYWOŁAWCZA - 9.900 PLN

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu, podpisanym przez oferenta, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna być spięta w sposób trwały, zapakowana w zaklejonej kopercie, która powinna być zaadresowana do sprzedającego i opisana w następujący sposób:

„PRZETARG - SPRZEDAŻ SAMOCHODU
Nie otwierać przed dniem 28.02.2019 roku, godz. 10:00"

Sprzedający nie ponosi konsekwencji złożenia oferty niezgodnie z w.w. opisem i potraktowanie jej jako zwykłej korespondencji.


8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
- do terminu zawarcia umowy.

9. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. KOMISJA PRZETARGOWA ODRZUCI OFERTY:
a) złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
b) nie zawierające danych lub niekompletne, nieczytelne
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta niezwłocznie.

11. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez sprzedającego ofert dodatkowych.
12. TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Po dokonaniu wpłaty przez nabywcę


Załączniki:
nr 1 - Formularz ofertowy
nr 2 - Projekt umowy
nr 3 - Zdjęcia -  https://www.powiatkoscian.pl/Samochod_na_sprzedaz_,5155.html

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (14/02/2019 10:52:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (14/02/2019 10:53:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (14/02/2019 11:17:02)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.02.2019 r.

Kościan, 12.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 19.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 529/4, 527/1, 526/1, 526/3, 548

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.08.4.4, 6.169.08.09.3.3, 6.169.13.2.2, 6.169.08.14.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.62.2019

06.02.2019

2

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Stefana Wyszyńskiego

działka nr 2194/1, 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201, 2200

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.63.2019

07.02.2019

3

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne,
linia kablowa NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Wały Żegockiego

działka nr 2009/2, 2199/2, 2200, 2201

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.64.2019

07.02.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Karśnice

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 32/5, 25

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.21.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.65.2019

06.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Wybickiego

działka nr 1280, 1291

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.66.2019

08.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Tarnowska

działka nr 1194/1, 1356/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.4, 6.172.10.22.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.67.2019

08.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne SN

Łagiewniki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 410/9, 422/1, 410/12

sekcja w ukł. 2000: 6.172.08.25.2.2, 6.172.09.21.1.1, 6.172.09.21.1.2, 6.172.08.25.2.4, 6.172.09.21.1.3, 6.172.09.21.1.4, 6.172.09.21.3.1, 6.172.09.21.3.2

Elektrownia PV Łagiewniki 2
Sp. z o.o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

GN-I.6630.68.2019

08.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (12/02/2019 14:53:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (12/02/2019 14:53:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (13/02/2019 11:51:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 12.02.2019 r.

Kościan, 05.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 12.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa,

sieć kanalizacji sanitarnej,

przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 790, 823/3, 955/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.53.2019

31.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Bruszczewska

działka nr 60, 61/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.3, 6.169.08.23.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.54.2019

04.02.2019

3

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3350/11, 335, 3354, 3365

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.2.4, 6.170.09.08.4.2, 6.170.09.09.1.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.55.2019

04.02.2019

4

Sieć elektroenergetyczna

NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 723, 765, 721/2, 563/8, 563/5

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.1.3, 6.169.08.14.3.1, 6.169.08.14.3.3, 6.169.08.14.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.56.2019

05.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 888, 889/1, 873/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.57.2019

05.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Mościszki

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 117/14, 117/19, 117/20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.06.3.1, 6.168.12.06.3.2, 6.168.12.06.3.3, 6.168.12.06.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.58.2019

05.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 114/5, 110/1 (podzielona na 110/3 i 110/4)

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.08.3.1, 6.168.08.08.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.59.2019

05.02.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bielawy

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 59, 66, 96/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.60.2019

05.02.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 1218/1, 674

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.4, 6.168.11.11.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.61.2019

05.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (05/02/2019 13:29:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (05/02/2019 13:29:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (05/02/2019 13:29:50)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.02.2019 r.

Kościan, 29.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Olchowa

działka nr 796, 813

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.39.2019

25.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czarkowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 16/14, 16/10

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.40.2019

25.01.2019

3

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Ul. Gen. Chłapowskiego

działka nr 1135, 1189, 1190, 1030, 1133

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.4, 6.167.11.01.3.3

Gmina Krzywiń

Ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.41.2019

24.01.2019

4

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 543/2, 541/2, 541/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.17.4.1, 6.171.09.17.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.42.2019

23.01.2019

5

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 433/2, 122/2, 122/1, 433/1, 96/1, 126/2, 126/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2, 6.168.08.13.1.1, 6.168.08.12.2.4, 6.168.08.13.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.43.2019

23.01.2019

6

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna 0,4 kV (przebudowa),
przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Śmigielska, Akacjowa

działka nr 74, 47/1, 48/1, 48/6, 90/11, 91, 93/1, 55, 49/2, 54/15, 47/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.1, 6.169.08.11.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.44.2019

25.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Podgórna

działka nr 2467/3, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.45.2019

28.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan - obszar wiejski

Ul. Wiatrakowa

działka nr 40/6, 40/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.46.2019

28.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 158/58, 158/66

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.47.2019

28.01.2019

10

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Racot

Kościan - obszar wiejski

Ul. Kościuszki, Leśna

działka nr 65/16, 65/15, 65/17, 65/11, 390, 201/1, 7173/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.4.3, 6.169.09.10.2.1, 6.169.09.10.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.48.2019

28.01.2019

11

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 208/14, 208/16, 239/1, 208/2, 208/11, 238/6, 238/8, 238/4, 240/1, 351/1, 340/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.18.1.2, 6.169.08.18.2.1, 6.169.08.18.1.4, 6.169.08.18.2.3, 6.169.08.18.3.2, 6.169.08.18.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.49.2019

25.01.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 229/1, 229/2, 277/5, 278/2, 278/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.50.2019

29.01.2019

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4312

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 825/1, 824/3, 823/5, 823/3, 955/3, 955/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.26.17.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.51.2019

29.01.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan - obszar wiejski

działka nr 172/16, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3, 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.52.2019

29.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (29/01/2019 14:30:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (29/01/2019 14:30:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (29/01/2019 14:30:13)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 29.01.2019 r.

Kościan, 22.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 29.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 114/4, 114/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.1.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.24.2019

16.01.2019

2

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Stara Przysieka Druga

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 136/2, 142/18, 136/1, 167, 161/15, 147, 142/44, 142/4, 142/6, 142/3, 139, 142/7, 142/8

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.3.2, 6.169.09.11.3.4, 6.169.09.11.4.3, 6.169.09.11.4.4, 6.169.09.16.1.2, 6.169.09.16.2.1, 6.169.09.16.2.2, 6.169.09.16.1.4, 6.169.09.16.2.3, 6.169.09.16.2.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.25.2019

16.01.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Gorzyce, Stary Gołębin

Czempiń – obszar wiejski

Gorzyce, działka nr 192/2, 161/1, 192/1, 76, 43/2, 72/5, 72/1, 135, 60, 58/1, 59, 89, 95, 77/4, 77/3, 80/4, 152;

Stary Gołębin, działka nr 1, 80, 15

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.18.4.3, 6.171.10.23.1.2, 6.171.10.23.2.1, 6.171.10.23.1.3, 6.171.10.23.1.4, 6.171.10.23.2.3, 6.171.10.23.3.1, 6.171.10.23.3.2, 6.171.10.23.3.3, 6.171.10.23.3.4, 6.170.10.03.1.1, 6.170.10.03.1.2, 6.170.10.03.1.3, 6.170.10.03.1.4, 6.170.10.02.1.4, 6.170.10.02.2.3, 6.171.10.02.2.4, 6.170.10.03.2.3, 6.170.10.03.2.4, 6.170.10.03.2.2, 6.170.10.04.1.1, 6.170.10.03.3.1, 6.170.10.03.3.3, 6.170.10.07.2.2, 6.170.10.07.2.4, 6.170.10.03.3.2, 6.170.10.03.3.4, 6.170.10.08.1.2, 6.170.10.081.4, 6.170.10.08.3.2, 6.170.10.08.4.1, 6.170.10.08.2.3, 6.170.10.08.4.3, 6.170.10.13.2.1, 6.170.10.13.1.2, 6.170.10.13.1.4, 6.170.10.13.1.3, 6.170.10.13.2.2, 6.170.10.14.1.1, 6.170.10.14.1.3, 6.170.10.14.1.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.26.2019

16.01.2019

4

Sieć elektroenergetyczna – oświetleniowa, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne

Bieżyń

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 177/1, 95/8

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.25.1.2

Dino Polska S.A.

ul. Ostrowska 122

63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.27.2019

17.01.2019

5

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągiem tłocznym, linia kablowa elektroenergetyczna, sieć wodociągowa

Głuchowo, Piotrowo Pierwsze

Czempiń – obszar wiejski

Głuchowo, dz. nr 21/6, 21/9, 21/21, 26, 27, 28/3, 48/6, 48/7, 48/9, 49, 57; Piotrowo Pierwsze, dz. nr 26, 28/2, 29/2, 29/3, 29/4, 30/4, 31/5, 31/18, 31/23, 35

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.1.1, 6.172.09.05.1.2, 6.172.09.05.1.4, 6.172.09.05.2.3, 6.172.09.05.3.2, 6.172.09.05.4.1, 6.172.09.05.3.4, 6.172.09.05.4.3, 6.172.09.10.2.1, 6.172.09.10.1.4, 6.172.09.10.2.3, 6.172.09.10.4.1

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.28.2019

18.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 737, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.29.2019

22.01.2019

7

Sieć gazowa, przyłącze gazowe

Darnowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 82/7, 82/8, 82/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.22.3.2

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.30.2019

22.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne

Czarkowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 16/6, 16/10, 16/7, 393, 381/8

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.3, 6.170.09.11.2.4, 6.170.09.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.31.2019

22.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 283/1, 283/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.06.3.3

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.32.2019

22.01.2019

10

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 535, 538/2, 544/2, 531/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.01.1.2, 6.167.11.01.1.4, 6.167.11.01.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.33.2019

22.01.2019

11

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 415, 399

sekcja w ukł. 2000: 6168.11.11.3.4, 6.168.11.16.1.2, 6.168.11.16.1.1, 6.168.11.16.1.3, 6.168.11.16.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.34.2019

22.01.2019

12

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2465/2, 2526/5, 2467/9, 2467/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.4, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.35.2019

22.01.2019

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

działka nr 55/6, 140/17, 140/16, 140/15

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.36.2019

22.01.2019

14

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4477/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.37.2019

22.01.2019

15

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Jurkowo (Wymysłowo)

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 19/2, 16/1, 13/7, 13/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.16.2.1, 6.168.10.16.2.2, 6.168.10.16.2.3, 6.168.10.16.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.38.2019

22.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (22/01/2019 14:55:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (22/01/2019 14:55:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (22/01/2019 14:56:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.01.2019 r.

Kościan, 15.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 22.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Donatowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 193

sekcja w ukł. 2000: 6.170.11.12.3.3, 6.170.11.12.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.11.2019

10.01.2019

2

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

60-000 Kościan

GN-I.6630.12.2019

10.01.2019

3

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Stefana Wyszyńskiego

działka nr 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201, 2200

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

60-000 Kościan

GN-I.6630.13.2019

11.01.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Sierakowskiego

działka nr 979/2, 976, 972

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.1, 6.170.09.07.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.14.2019

14.01.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 747, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.15.2019

14.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Zielona

działka nr 21/21, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.16.2019

14.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Śmigielska 58

działka nr 58/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.17.2019

14.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wonieść

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 236/9

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.04.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.18.2019

15.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 229/1, 229/2, 277/5, 278/2, 278/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.19.2019

15.01.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3538/9

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 413

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.20.2019

15.01.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 946/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.21.2019

15.01.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 1201/28, 1201/29

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.22.2019

15.01.2019

13

Sieć gazowa, przyłącza gazowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Fabryczna

działka nr 4477/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.23.2019

15.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (15/01/2019 14:14:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (15/01/2019 14:15:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (15/01/2019 14:16:15)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego

                  Kościan, dnia 03.01.2019 r.

GN-I.6641.1.2018

 

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

zawiadamia, że:

         Wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegające na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali;

na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo,    Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo, Kokorzyn,

położonych na terenie gminy Kościan.

Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(Dz.U.2017.2101 t.j. z późn. zm.) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewidencji gruntów i budynków składający się z części opisowej i kartograficznej, sporządzony w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

 

Wyłożenie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kościanie, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22,

w dniach od 28 stycznia 2019 do 15 lutego 2019 roku, w godzinach od 9 00 do 1300.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Treść zawiadomienia (pdf)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (09/01/2019 07:45:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (09/01/2019 07:45:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (09/01/2019 07:45:59)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.01.2019 r.

Kościan, 08.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 15.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

ul. Czereśniowa

działka nr 962, 1020, 1025/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.3.2019

04.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 116/25, 116/35

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.2, 6.171.10.22.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.4.2019

08.01.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 497/6, 528/1, 503/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2, 6.169.08.13.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.5.2019

08.01.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV (zmiana wniosku 
nr GN-I.6630.372.2018)

Katarzynin

Kościan- obszar wiejski

działka nr 55/4, 55/3, 52

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.3.2, 6.169.10.07.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.6.2019

08.01.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan- obszar wiejski

działka nr 417/4, 411

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.7.2019

08.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan- obszar wiejski

działka nr 364/4, 364/1, 484/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.2.2, 6.170.09.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.8.2019

08.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan- obszar wiejski

działka nr 88, 87, 93/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.3, 6.170.09.14.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.9.2019

08.01.2019

8

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan- obszar wiejski

działka nr 140/13, 140/17

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.10.2019

08.01.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (08/01/2019 13:17:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (08/01/2019 13:17:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (08/01/2019 13:17:09)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 09.01.2019 r.

Kościan, 02.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Al. Kościuszki 22

64-000 KOŚCIAN

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 09.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Sportowe

działka nr  1183/4, 1182

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.563.2018

28.12.2018

2

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Sepienko, Zadory, Łagiewniki

Kościan – obszar wiejski

Sepienko

działka nr 486, 20, 136/1, 166, 174

Zadory

Działka nr 7263, 46/2, 46/1

Łagiewniki

Działka nr 462/2, 290/3, 259/1, 462/3, 259/3, 259/4, 468/2, 244/3, 244/4, 244/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.08.04.2.4, 6.171.08.05.1.3, 6.171.08.05.1.4, 6.171.08.05.3.2, 6.171.08.05.2.3, 6.171.08.05.2.4, 6.171.08.05.2.2, 6.171.09.01.1.1, 6.172.09.21.3.3, 6.172.09.21.3.1, 6.172.09.21.3.2, 6.172.09.21.1.4, 6.172.09.21.1.2, 6.172.09.16.3.4, 6.172.09.16.3.1, 6.172.09.16.3.3, 6.172.09.21.1.1, 6.172.09.21.2.1, 6.172.09.16.4.3, 6.172.09.16.4.4, 6.172.09.16.4.2, 6.172.09.16.2.4, 6.172.09.17.1.3, 6.172.09.17.1.1, 6.172.09.17.1.2, 6.172.09.12.3.4, 6.172.09.12.4.3, 6.172.09.12.4.1, 6.172.09.12.2.4, 6.172.09.13.1.1, 6.172.09.08.3.4, 6.172.09.08.4.3, 6.172.09.08.4.1

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.564.2018

31.12.2018

3

Przyłącze elektroenergetyczne

Wonieść

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 163/4, 164/4, 167/3, 197

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.04.4.3, 6.169.09.04.1.2, 6.168.09.09.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.1.2019

02.01.2019

4

Przyłącze wodociągowe dn32PE, przyłącze kanalizacji sanitarnej 160PVC

Czempiń

Czempiń – miasto

ul. Adama Mickiewicza

działka nr 656/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.2.2019

02.01.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (02/01/2019 13:44:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (02/01/2019 13:44:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (02/01/2019 13:44:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 02.01.2019 r.

Kościan, 21.12.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Al. Kościuszki 22

64-000 KOŚCIAN

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 02.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Sierpowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr  72/4, 72/5, 69/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.24.2.4, 6.168.08.24.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.551.2018

17.12.2018

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 275/2, 275/8

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.171.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.552.2018

17.12.2018

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 384, 411

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.3, 6.171.09.22.4.4, 6.170.09.02.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.553.2018

18.12.2018

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr  1135, 1184/1

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.554.2018

18.12.2018

5

Słupy energetyczne linii WN 110 kV relacji Śmigiel - Widziszewo

Stara Przysieka Druga

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 144/3, 142/58, 136/7

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.1; 11.3, 16.1, 16.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.555.2018

18.12.2018

6

Słupy energetyczne linii WN 110 kV relacji Śmigiel - Widziszewo

Stara Przysieka Druga

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 2/2, 8, 21, 32

 

Widziszewo, Nacław, Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Widziszewo, dz. nr 192/2,

Nacław, dz. nr 131/11, 132, 131/8, 128, 99, 97, 95, 94/2, 220, 389, 393, 403/6, 408/2, 433, Kurza Góra, dz. nr 170/4, 175/2, 158, 159/6,

 

M. Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3872, 3403, 3395/2

 

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4,13.1; 13.2, 13.3, 13.4,

6.170.09.13.3; 18.1, 18.3, 17.4, 22.2,

6.170.09.22.2; 22.3, 22.4, 02.1, 02.3, 01.4, 06.2, 07.1

6.169.09.06.2; 06.4, 11.1, 11.2

6.169.09.11.1; 11.3, 16.1, 16.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.556.2018

18.12.2018

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

ul. Sosnowa

działka nr 2/15, 2/16

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.20.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.557.2018

19.12.2018

8

Sieć elektroenergetyczna

Nowy Dwór

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 291/1, 291/11, 291/16, 291/20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.23.1.2, 6.168.11.23.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.558.2018

19.12.2018

9

Sieć elektroenergetyczna

Krzywiń

Krzywiń – miasto

ul. Strzelecka

działka nr  554/4, 996, 999, 448, 901/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.559.2018

19.12.2018

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Białcz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 54

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.21.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.560.2018

20.12.2018

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 206/17, 206/26

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.561.2018

21.12.2018

12

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN,

sieć elektroenergetyczna kablowa NN

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 276/4, 292/14, 291, 65, 94, 93/9, 93/8, 134/7, 66/5, 62

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.10.3.3, 6.171.09.25.1.1, 6.171.09.24.2.2., 6.171.09.21.2.4, 6.171.09.25.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.562.2018

21.12.2018

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (21/12/2018 13:16:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (21/12/2018 13:16:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (21/12/2018 13:18:50)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W dniu 3 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Uchwała do pobrania poniżej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (05/12/2018 14:43:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (05/12/2018 14:47:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (05/12/2018 14:56:18)
Powołanie Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 15 listopada 2018 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Poniżej do pobrania: Uchwała

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (16/11/2018 11:55:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (16/11/2018 11:56:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (16/11/2018 12:04:21)
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Passat rocznik 2007
WWW
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (14/02/2019 10:52:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (14/02/2019 10:53:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (14/02/2019 10:59:46)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 04.12.2018 r.

Kościan, 27.11.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Al. Kościuszki 22

64-000 KOŚCIAN

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 04.12.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć energetyczna NN 0,4 kV, sieć energetyczna SN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 493/2 (działka podzielona na dz. nr 493/3, 493/4), 491/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.08.4.1, 6.169.08.08.4.2, 6.169.08.08.4.3, 6.169.08.08.4.4, 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2

Poznańska Hodowla Roślin
Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5

63-004 Tulce

GN-I.6630.500.2018

13.11.2018

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

ul. Parkowa

działka nr 134/9, 134/34

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.20.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.509.2018

22.11.2018

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

ul. Nacławska

działka nr  537/20, 537/35, 538, 4456

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.4, 6.170.09.12.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.510.2018

22.11.2018

4

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Runek 23

działka nr 2155

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.511.2018

26.11.2018

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

ul. Sołecka

działka nr 259/2, 266/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.1, 6.171.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.512.2018

23.11.2018

6

Sieć gazowa średniego ciśnienia, przyłącza gazowe średniego ciśnienia

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

ul. Wczasowa, Krokusowa

działka nr 60/155, 60/185, 167/13, 167/5, 167/6, 167/24

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.3, 6.168.09.10.4.1

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.513.2018

27.11.2018

7

Sieć elektroenergetyczna

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

ul. Słoneczna, Kościańska

działka nr 604/2, 587/1, 484, 411, 497/11, 497/9, 497/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.3, 6.171.09.22.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.514.2018

27.11.2018

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (27/11/2018 14:27:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (27/11/2018 14:27:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Paulina Dubska (27/11/2018 14:27:20)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Jerka dz. 378/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (23/11/2018 10:03:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (23/11/2018 10:03:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (23/11/2018 10:03:54)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.11.2018 r.

Kościan, 20.11.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI
                                KOŚCIAN

         Al. Kościuszki 22

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 27.11.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(uzupełnienie wniosku
nr GN-I.6630.565.2017)

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 221/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.25.3.4

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.501.2018

14.11.2018

2

Sieć wodociągowa rozdzielcza

z przyłączami

Sepienko

Kościan – obszar wiejski

działka nr 486, 20, 136/2, 136/1, 166, 195, 193, 174, 435, 436, 438, 439, 440, 458, 445/1, 456, 445/6, 453/1, 21, 22/1, 14/1, 15, 20, 16/2, 23/1, 23/4, 18, 19, 25, 164/2, 165, 167, 175, 174, 178/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.21.3.3, 6.171.09.01.1.1, 6.171.08.25.4.4, 6.171.08.05.2.2, 6.171.08.05.2.4, 6.171.08.05.2.3, 6.171.08.05.4.1, 6.171.08.05.1.4, 6.171.08.05.2.1, 6.171.08.05.1.2

Gmina Kościan

ul. Bączkowskiego 15A

64-000 Kościan

GN-I.6630.502.2018

14.11.2018

3

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

ul. Marcelego Żółtowskiego

działka nr 2403/2, 2405/1, 2405/2, 2415/10, 2420, 4315, 4324, 4327, 4340, 4349

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 742

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.3, 6.170.09.03.3.4

Gmina Miejska Kościan

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.503.2018

14.11.2018

4

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

ul. E. Fabiańczyka

działka nr 873/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.2.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.504.2018

14.11.2018

5

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV z przyłączami (przebudowa)

Kościan

Kościan – miasto

ul. Piaskowa

działka nr 234/8, 234/7, 253/2, 234/1, 236, 275/1, 233/3, 233/6, 270, 230, 269/1, 269/2, 239, 1467/4, 1426/1, 1427, 1429, 1430, 1433, 1432, 1434/2, 1436, 1437, 1429, 1441, 1448, 1450, 1451, 1452/3, 1453, 1454, 1455/2, 1457, 1460, 1461, 1467/4, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1465, 1565/2, 1592/1, 1591/8, 1591/6, 1591/7, 1591/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.1, 6.170.09.07.3.4, 6.170.09.12.1.2, 6.170.09.07.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.505.2018

15.11.2018

6

Sieć telekomunikacyjna
z przyłączami

Karśnice, Żegrówko, Bielawy, Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

 Karśnice, działka nr 364, 292, 284/1, 284/2, 269, 588, 589, 587, 77, 82, 676;  Żegrówko, działka nr 50; Bielawy, działka nr 99; Czacz, działka nr 63/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.1.4, 6.169.07.05.2.3, 6.169.07.05.2.1, 6.169.07.05.2.2, 6.170.07.25.4.4, 6.170.08.21.3.3, 6.170.08.21.3.1, 6.169.08.01.1.1, 6.170.08.2.1.3.4, 6.169.08.01.1.2, 6.170.08.21.4.3, 6.170.08.01.2.1, 6.169.08.01.2.2., 6.169.08.01.2.4, 6.169.08.02.1.3, 6.169.08.02.3.1, 6.169.08.02.3.2, 6.169.08.02.3.4, 6.169.08.02.4.3

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.506.2018

16.11.2018

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

ul. B. Igłowicza

działka nr 4382, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.507.2018

19.11.2018

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

ul. Przemysłowa

 działka nr 412/1, 424/4, 414/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.05.3.2, 6.168.08.05.3.4

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10G

61-052 Poznań

GN-I.6630.508.2018

20.11.2018

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (20/11/2018 14:15:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Paulina Dubska (20/11/2018 14:15:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (20/11/2018 14:32:20)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo dz. 722/3
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (08/11/2018 12:11:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (08/11/2018 12:11:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (08/11/2018 12:11:58)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Śmigla w zakresie ochrony gruntów rolnych - Koszanowo dz. 73
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (08/11/2018 11:39:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (08/11/2018 11:39:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (08/11/2018 11:39:04)
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkuroswej
Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.
Ogłoszenie oraz formularz zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.
- ogłoszenie
- formularz zgłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:38:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:41:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:42:50)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie niodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 listopada 2018 r.

Do pobrania poniżej:
- uchwała
- druk oferty

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:13:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:13:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (24/10/2018 11:36:14)
Decyzja Starosty Kościańskiego o ustaleniu odszkodowania za szkody - Stare Bojanowo dz. 251/6
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (15/10/2018 14:13:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (15/10/2018 14:13:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (15/10/2018 14:13:48)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Mościszki dz. 252/4
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (04/10/2018 14:00:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (04/10/2018 14:00:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (04/10/2018 14:00:40)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 183/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (10/09/2018 10:21:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (10/09/2018 10:21:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (10/09/2018 10:38:01)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Rąbiń dz. 566
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (22/08/2018 12:58:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (22/08/2018 12:58:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (22/08/2018 12:58:33)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo dz. 995/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (10/08/2018 07:31:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (10/08/2018 07:31:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (10/08/2018 07:31:54)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę położoną w Sierakowie nr 185/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:43:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:43:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:43:21)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę położoną w Sierakowie nr 154/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:39:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:39:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (04/07/2018 08:39:11)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Witkówkach nr 112/1
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (22/06/2018 07:42:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (22/06/2018 07:42:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (22/06/2018 07:42:30)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 183/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (15/06/2018 11:56:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (15/06/2018 11:56:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (15/06/2018 11:56:14)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:57:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:57:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:57:55)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 154/2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 10:02:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 10:02:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (01/06/2018 07:52:58)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Sierakowo dz. 185/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 09:59:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 09:59:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 09:59:45)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 08:55:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 08:56:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (24/05/2018 08:56:22)
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Witkówki dz. 112/1
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (21/05/2018 12:04:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (21/05/2018 12:04:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (21/05/2018 12:09:37)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Sierakowo dz. 147/2
 
W dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 9.45 w miejscowości Sierakowo, na działce o numerze 147/2, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 147/2 z działkami sąsiednimi nr 203/2, 146/2, 146/1, 166/3, 150, 149, 148.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (07/05/2018 15:12:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Mikołaj Szymkowiak (07/05/2018 15:12:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (10/05/2018 08:55:53)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (08/03/2018 13:41:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (08/03/2018 13:41:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (08/03/2018 13:41:59)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 112/1 położoną w Witkówkach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:55:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:55:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:55:50)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 183/5 położoną w Sierakowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:40:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:40:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:49:37)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 154/2 położoną w Sierakowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:33:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:33:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:33:10)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 185/5 położoną w Sierakowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:19:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (26/02/2018 08:19:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Mikołaj Szymkowiak (26/02/2018 08:25:41)
zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności i zmniejszenie wartości nieruchomości - udziału 6/12 w działce nr 200/1 położonej w Starym Bojanowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (23/01/2018 12:55:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (23/01/2018 12:55:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (23/01/2018 12:55:19)
zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności i zmniejszenie wartości nieruchomości - działka 251/6 Stare Bojanowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (16/01/2018 07:58:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Cybulska (16/01/2018 07:58:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Cybulska (16/01/2018 08:02:42)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Uchwała do pobrania poniżej.

uchwała 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (29/11/2017 14:54:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (29/11/2017 15:02:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (29/11/2017 15:04:09)
Powołanie Komisji konkursowej

Powołanie Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 23 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Uchwała

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (23/11/2017 14:41:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (23/11/2017 14:45:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (23/11/2017 14:49:30)
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów  na członków Komisji Konkursowej  do oceny ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

 

Ogłoszenie oraz formularz zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.

- ogłoszenie 

- formularz zgłoszenia 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:31:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:35:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:36:16)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 22 listopada 2017 r. 

 

Poniżej do pobrania: 

- uchwała

- oświadczenia  

- druk oferty

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:21:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:23:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (31/10/2017 13:30:19)
Ogłoszenie informacji Zgliniec.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (09/08/2017 08:07:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (09/08/2017 08:07:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (09/08/2017 08:10:13)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Kościanie nr 759/1.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (31/07/2017 15:23:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (31/07/2017 15:25:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (31/07/2017 15:25:48)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działki w Kurzej Górze nr 438/1 i 438/3.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (06/06/2017 14:11:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (06/06/2017 14:11:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (06/06/2017 14:13:29)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Nowych Oborzyskach nr 160/5
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (30/05/2017 08:31:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (30/05/2017 08:31:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (30/05/2017 08:31:53)
Ogłoszenie informacji Rogaczewo Małe
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (18/05/2017 09:17:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (18/05/2017 09:17:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (18/05/2017 09:17:57)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemeńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:41:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:41:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:43:46)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/151
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemeńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:39:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:39:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:39:51)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/147
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemeńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:38:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:38:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/03/2017 14:38:12)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działkę w Nowych Oborzyskach nr 160/5.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:36:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:36:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:36:04)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działki w Kurzej Górze nr 438/1 i 438/2.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Jurga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:33:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:33:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (18/01/2017 12:33:35)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:16:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:16:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:16:56)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:12:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:12:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:15:00)
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/137 i 261/137.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:08:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:09:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/01/2017 14:10:02)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/147.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:36:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:36:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:36:27)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/151
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:32:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:32:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:37:18)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:43:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:43:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (14/12/2016 08:38:36)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działkę w Racocie nr 261/139
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:40:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:40:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:41:27)
Obwieszczenie o ustaleniu odszkodowania za działki w Racocie nr 261/137 i 261/37.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:38:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:38:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (05/12/2016 13:41:56)
Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości do podziału nieruchomości

 

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości do podziału nieruchomości

 

Dla działek ewidencyjnych położonych w obrębie Sierakowo, gmina Kościan, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203/2, 153/11, 156/2, 157/2, 158/2, 155.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:29:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:29:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:41:01)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Dla działek ewidencyjnych położonych w obrębie Sierakowo, gmina Kościan, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203/2, 153/11, 156/2, 157/2, 158/2, 155.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:26:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Krzysztof Kruszyna (24/11/2016 13:26:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:40:39)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2017 r.

Uchwała do pobrania poniżej.

UCHWAŁA 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (23/11/2016 13:31:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (23/11/2016 13:35:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:40:20)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki do zezwolenia na budowę drogi Boguszyn-Bronikowo

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

 

z dnia 28 października 2016 r.

 

Na podst. Art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23.)  w związku z art. 11 c ust.1 i 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. 2015.2031.),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu dnia 28 października 2016 r.

postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki 

 

w decyzji Starosty Kościańskiego nr 7/2016 z dnia 6 października 2016, znak: ABŚ.6740.42.6.2016

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

budowie drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5

w Nietążkowie, od km 0+000,00 do km 6+559,10,

 

wydanej na rzecz: Zarządu Powiatu Kościańskiego,

 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205, 64-000 Kościan,  (tel. 65-512-74-28, w. 22), w godzinach pracy urzędu .

 

Na postanowienie służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2015.2031)oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23) ,

 

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni ,

od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,

w Starostwie Powiatowym w Lesznie, w Urzędzie Gminy Włoszakowice, w Urzędzie Śmigla,

ze względu na przebieg drogi, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej tych urzędów - BIP,

a także w prasie lokalnej .                               

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (22/11/2016 13:39:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (22/11/2016 13:45:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:39:48)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wydaniu zezwolenia nr 7/2016 z dnia 06.10.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

z dnia 10 października 2016 r.

 

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2015.2031.)
 

Zawiadamiam

 

o wydaniu dnia 06 października 2016 r.  decyzji nr 7/2016,  znak sprawy ABŚ.6740.42.6.2016

 

  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na :

budowie drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo

do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie

 

od km 0+000,00 do km 6+559,10

                                                                                          

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel - obszar wiejski

-          obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 214, 240,

arkusz nr 5,  nr ewid. gruntów: 7171/1, 7171/3, 7179/1, 7179/2, 7179/3, 7180/1, 7188/1, 7789/1,

arkusz nr 6,  nr ewid. gruntów: 7162/3, 7170/1, 7170/2,

-          obręb 0030 Wydorowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 7127, 7128, 7129, 7130/1, 7140, 7152,

-          obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 1,  nr ewid. gruntów: 123, 124/5, 124/6, 125/6, 129,

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 608, 644/2, 647/2, 648/2, 815,

 

jednostka ewidencyjna:  301307_2.  Włoszakowice

-          obręb 0001 Boguszyn

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 23/2, 27/4, 32/2,

arkusz nr 3,  nr ewid. gruntów: 32/1, 5189/2, 5191,

 

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części , w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

 

Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej:

 

Powiat Kościański 3011

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel - obszar wiejski

 

- obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 5,  nr ewid. gruntów: 7171/1 (7171/5,7171/4);  7171/3 (7171/7, 7171/6);

                                                           7179/1 (7179/4, 7179/5); 7179/2 (7179/8, 7179/9, 7179/10);         

                                             7179/3 (7179/6, 7179/7);  7180/1 (7180/3, 7180/4, 7180/5);

                                             7188/1 (7188/2, 7188/3, 7188/4);

                                             7789/1 (7189/2, 7189/3, 7189/4),

arkusz nr 6,  nr ewid. gruntów: 7162/3 (7162/5, 7162/6);  7170/1 (7170/5, 7170/6);

                                                           7170/2 (7170/3, 7170/4);

 

obręb 0030 Wydorowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 7127 (7127/1, 7127/2);  7128 (7128/1, 7128/2, 7128/3);               

                                                            7129 (7129/1, 7129/2, 7129/3);

                                             7130/1 (7130/2, 7130/3, 7130/4);

                                             7140 (7140/1, 7140/2,);  7152 (7152/1, 7152/2);

 

obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 1,  nr ewid. gruntów: 123 (123/1, 123/2, 123/3);

                                                           124/5 (124/9, 124/10); 124/6 (124/7, 124/8);  

                                             125/6 (125/7, 125/8), 129 (129/1, 129/2);

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów:  647/2 (647/3, 647/4, 647/5, 647/6);  

                                                          648/2 (648/3, 648/4);

 

Nieruchomości, stanowiące już własność Powiatu Kościańskiego, które podlegają podziałowi:

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel obszar wiejski

-  obręb 0014 Nietążkowo, arkusz nr 1, nr ewid. gruntów: 124/6 (124/7, 124/8);

 

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-         w kolumnie nr 1 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-         w kolumnie nr 2  podano nr działek powstałych po podziale;

-         w kolumnie nr 2 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność Powiatu Kościańskiego niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

Nieruchomości, które w całości stają się z mocy prawa własnością Powiatu Kościańskiego

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel obszar wiejski

obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 4,  nr ewid. gruntów: 240

 

obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 815

 

Powiat Leszczyński 3013

jednostka ewidencyjna: 301307_2. Włoszakowice

obręb 0001 Boguszyn

arkusz mapy nr 2, nr ewid. gruntów: 27/4 (27/5, 27/6);

arkusz mapy nr 3, nr ewid. gruntów: 5189/2 (5189/3, 5189/4, 5189/5, 5189/6);

                                                    5191 (5191/1, 5191/2);

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-         w kolumnie nr 1 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-         w kolumnie nr 2  podano nr działek powstałych po podziale;

-         w kolumnie nr 2 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność Powiatu Leszczyńskiego niezbędne dla realizacji inwestycji.

 

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww inwestycję przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

 

jednostka ewidencyjna:  301105_5. Śmigiel - obszar wiejski

 

obręb 0002 Bronikowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 214, 240,

arkusz nr 5,  nr ewid. gruntów: 7171/5, 7171/7, 7179/4, 7179/8, 7179/10, 7179/6, 7180/4, 7188/3, 7189/3,

arkusz nr 6,  nr ewid. gruntów: 7162/5, 7170/5, 7170/3,

 

obręb 0030 Wydorowo

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 7127/2, 7128/2, 7129/2, 7130/3, 7140/1, 7152/1,

      

obręb 0014 Nietążkowo

arkusz nr 1,  nr ewid. gruntów: 123/1, 123/1, 124/9, 124/7, 125/8, 129/2,

arkusz nr 2, nr ewid. gruntów: 608, 644/2, 647/4, 647/6, 648/4, 815,

 

jednostka ewidencyjna:  301307_2.  Włoszakowice

obręb 0001 Boguszyn

arkusz nr 2,  nr ewid. gruntów: 23/2, 27/5, 32/2,

arkusz nr 3,  nr ewid. gruntów: 32/1, 5189/3, 5789/5, 5191/2,

 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska ,

64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205 ,

( tel. 0-65-512-74-28), w godzinach pracy urzędu .

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013.687)

oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013.267) , zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Urzędzie Śmigla, Urzędzie Gminy Włoszakowice ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej urzędów, a także w prasie lokalnej .

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (13/10/2016 13:18:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Maria Tomaszewska (13/10/2016 13:20:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Krzysztof Kruszyna (02/12/2016 09:41:52)
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę obory w Donatowie
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 
na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2017.1405.) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2017.1258.)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 996/2017 z dnia 13.12.2017r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
 
dla :

Inwestor: Pani Mariola Kaczmarek

zam. Donatowo nr 14,  64-020 Czempiń

 

nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego: rozbudowa i przebudowa budynku obory

                                                                     oraz budowa zbiornika bezodpływowego do 10 m3,

 

adres zamierzenia budowlanego: Donatowo nr 14, nr ewid. gruntów: 273.

 

 

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście 
lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , 
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro, pokój nr 205 , w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
lub umieszczenia obwieszczenia w BIP .
 

                                                                                                   z up. STAROSTY

                                                                                                            /-/ podpis nieczytelny

                                                                                                                Beata Kownacka

                                                                                                      Naczelnik Wydziału Architektury 

                                                                                                      Budownictwa i Ochrony Środowiska