logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 60 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 60/256/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2.  Uchwała Nr  60/257/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
3.  Uchwała Nr 60/258/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 8 000 - 14 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 53/267/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku ze zmianami.
4.  Uchwała Nr 60/259/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.