logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 105 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 105/354/04 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.